skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Lietuvos konkurencingumo didinimo kuriant klasterius galimybių vertinimas.

Tamošiūnaitė, Evelina ; Kauno technologijos universitetas.

eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2015. 103 p. Laisvai prieinamas internete.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Lietuvos konkurencingumo didinimo kuriant klasterius galimybių vertinimas.
 • Antraštė kita kalba: Evaluation of possibilities of Lithuania‘s competitiveness rise trough creation of clusters.
 • Pastabos: --Kauno technologijos universitetas.
 • E. objekto pagrindinio dokumento prieigos teisės: Laisvai prieinamas internete.
 • Publikacijos rūšis: Magistro darbas (ETD_MGR).
 • Mokslo kryptis: Vadyba ir administravimas (03S) ; Ekonomika (04S).
 • Autorius(-iai): Tamošiūnaitė, Evelina ; Kauno technologijos universitetas.
 • Laipsnį suteikė: Kauno technologijos universitetas. Europos institutas.
 • Publikuota: eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2015.
 • Apimtis: 103 p.
 • Kalba: Lietuvių
 • Temos / reikšminiai žodžiai: klasteris ; klasterizacija ; konkurencingumas.
 • Temos / reikšminiai žodžiai [angl.]: cluster ; clustering ; competitiveness.
 • Santrauka: Tarptautinio verslo baigiamajame darbe sprendžiami šalies konkurencingumo didinimo klausimai yra aktualūs sparčiai besikeičiančiame, globalizacijos veikiamame pasaulyje. Besiformuojanti ži¬nių ekonomika, sparčiai augantys vartotojų poreikiai reikalauja inovacijų visose srityse. Norėdamos išlikti konkurencingomis, šalys privalo siekti didesnio veiklos efektyvumo ir novatoriškumo. Teigiama, kad klasteriai yra raktas į konkurencingumo didinimą (Snieška, V., 2002). Nors klasterių svarba šalies konkurencingumui jau yra suvokiama, tačiau tema dar nėra pakankamai giliai išplėtota mokslinėje literatūroje. Klasteriai pradėti analizuoti 19a. pabaigoje, o pastaruosius du dešimtmečius klasterio sąvoka ir reikšmė pradėta suvokti ir naudoti Europoje. Darbo objektas yra Lietuvos konkurencingumo didinimas, dalykas – klasterių kūrimas kaip Lietuvos konkurencingumo didinimo priemonė. Darbo tikslas yra įvertinti Lietuvos konkurencingumo didinimo galimybes kuriant klasterius. Darbo tikslas yra detalizuojamas uždaviniais, lėmusiais tokią darbo struktūrą: pirmiausia pateikiama konkurencingumo samprata ir išgrynintas klasterių vaidmuo didinant šalies konkurencingumą; po to nustatomi klasterių kūrimo barjerai ir vertinamos Lietuvos ir ES lygmens klasterių politikos priemonės šiems barjerams eliminuoti; tyrimo metu analizuojama statistinė informacija, siekiant įvertinti esamą situaciją Lietuvos klasterių kūrimo procese, lyginama Lietuvos klasterių politika su kitų ES šalių klasterių politika, vertinama Lietuvos užimama pozicija pagal Pasaulio ekonomikos forumo atliktus tyrimus, nustatomos konkurencingumo didinimo kuriant klasterius perspektyvos ir pateikti pasiūlymai efektyvesniam šių procesų veikimui skatinti. Darbo metodika, padėjusi išspręsti minėtus uždavinius, susideda iš mokslinės literatūros analizės, Europos Sąjungos ir Lietuvos teisnių dokumentų analizės, statistinės analizės bei lyginamosios analizės metodų.
 • Santrauka [angl.]: Boosting country's competitiveness in international business thesis is an issue relevant to a rapidly changing world of globalisation act. The emerging knowledge of economy and rapid growth of consumer needs requires innovation in all areas. Countries must achieve greater operational efficiency and innovation in order to remain competitive. It states that clusters are the key for improvement of competitiveness. Although the importance of clusters to country's competitiveness is already perceived, the matter of subject is not yet sufficiently developed in the scientific literature. The analysis of clusters was initiated at the end of 19th century, while the last two decades the concept and the meaning of clusters has been perceived and analyzed in Europe. The main target is to improve the competitiveness of Lithuania through the development of clusters. The aim is to assess possibilities in order to improve competitiveness of lithuania by creating clusters. The purpose of work is defined by the tasks which leads to such a working structure: firstly there is presented the concept of competitiveness and the cluster role in increasing country's competitiveness; then are identified cluster barriers and evaluated lithuania's and EU cluster policy meassures to mitigate theses difficulties; study analyses the statistical information in order to assess the current situation in Lithuania development process of clusters, Lithuanian cluster policy is compared with other EU countries cluster policy; the position of Lithuania is valued by the World Economic Forum reserach, the perspectives are determined for competitiveness to develop clusters and present proposals for effective functioning of these processes. Work methodology that helped to solve these targets, contains the analysis of scientific literature, the analysis of European Union and Lithuania legislative instruments, statistical and comparative analysis methods.
 • Išteklius: eLABa ETD talpykla
 • eLABa ID: 8631052.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus