skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Innovation strategies in latecomer environments: alternatives for firms in small open economies.

Jucevičius, Giedrius ; [[Jucevicius, Giedrius]] ; Kauno technologijos universitetas.

Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, nr. 3(81). p. 25-34.

ISSN: 1392-0758.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Innovation strategies in latecomer environments: alternatives for firms in small open economies.
 • Antraštė kita kalba: Įmonių inovacinės veiklos strategijos „vėluojančių“ ekonomikų kontekste.
 • Publikacijos rūšis: Straipsnis LMT patvirtintose DB (S3).
 • Mokslo kryptis: Vadyba ir administravimas (03S).
 • Autorius(-iai): Jucevičius, Giedrius ; [[Jucevicius, Giedrius]] ; Kauno technologijos universitetas.
 • Leidinyje: Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, nr. 3(81). p. 25-34.
 • Identifikatorius(-iai): ISSN: 1392-0758.
 • Kalba: Anglų
 • Temos / reikšminiai žodžiai: Inovacijų strategijos ; Vėluojančios ekonomikos ; Kapitalizmo įvairovė ; Gimusios globaliomis įmonės.
 • Temos / reikšminiai žodžiai [angl.]: Innovation strategies ; Latecomer economy ; Latecomer firms ; NIS ; Frugal innovation ; Born-global firms.
 • Santrauka: Šiuo straipsniu siekiama sistemiškai išnagrinėti ir įvertinti inovacines strategijas, kurias taiko įmonės, veikiančios besiformuojančioje ekonominėje ir institucinėje šalių aplinkoje; šių strategijų privalumus ir ribotumus mažos atviros ekonomikos kontekste. Tyrime integruojamos kelių lygių teorinės perspektyvos: sistemos lygio inovacijų teorijos (kapitalizmo įvairovės teorija (Hall, Soskice, 2001); nacionalinių inovacijų sistemų požiūris (Lundvall et al., 1994); regioninių inovacijų sistemų požiūris (Cooke et al., 2004); įmonės lygmens inovacijų teorijos (inovacijų strategijos (Jaruzelski, Dehoff, 2010); atvirkštinės inovacijos (Govindarajan, Trimble, 2012). Tyrime taikomi mokslinės literatūros ir įmonių atvejų analizės metodai; teiginiams iliustruoti taip pat pateikiami autoriaus atliktų apklausų duomenys. Didžioji dalis inovacijų srities tyrinėtojų pagrindinį dėmesį skiria išsivysčiusiose pasaulio ekonomikose vykstantiems technologinių inovacijų procesams ir juos įgalinančioms institucinėms sistemoms. Tokiu būdu daugelis sukurtų teorinių modelių yra orientuoti į brandžių institucinių sistemų atskleidimą. Deja, tokios ex post būdu sukurtos teorijos vėliau yra ex ante būdu taikomos vertinant besiformuojančias sistemas ar net nustatant jų vystymo gaires. Nenuostabu, kad toks požiūris pasižymi ženkliais ribotumais. Šiame straipsnyje remiamasi pagrįsta prielaida, kad “vėluojančios” ekonomikos pasižymi savitais konteksto pranašumais, įgalinančiais įmones pakankamai sėkmingai įgyvendinti savitas inovacijų strategijas. Vis dėlto pastebima problema, kad šios strategijos nėra pakankamai išgrynintos ir struktūruotos. [...].
 • Santrauka [kita kalba]: This paper is aimed at presenting and discussing the varieties of organizational strategies for innovation in the underdeveloped economic-institutional contexts. It is questioned whether the emphasis on institutional innovation systems (e.g. NIS, RIS), popular with policy makers, represents the key instrument for achieving innovation-driven growth in the latecomer economies and their firms. The latecomer environment can stimulate certain types of innovation strategies. However, to be sustainable in a longer run, they need to be supported by formal or informal institutions of the innovation system. The paper argues the need to combine institutional (top-bottom) and entrepreneurial (bottom-up) approaches, especially in the emerging innovation systems. Three sets of organizational innovation strategies are discussed in the latecomer context. Each innovation strategy has its potential strengths and weaknesses in the specific contexts, presented in the paper. Based on various cases of firms and empirical observations from the latecomer context, the paper concludes that entrepreneurial dynamics is not in the position to replace an institutional dimension of innovation system.
 • Referuojamos DB: CSA Sociological Abstracts ; SocINDEX with Full Text.
 • Išteklius: Kauno technologijos universiteto mokslinės publikacijos
 • Aleph ID: KTU02-000051438.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus