skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Equivalence and variants causing dichotomy in translating the terminology of economics.

Šestakova, Viorika ; Kauno technologijos universitetas.

Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : KTU 2015, Nr. 27. p. 20-34.

ISSN: 1648-2824 ; DOI: 10.5755/j01.sal.0.27.13741.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Equivalence and variants causing dichotomy in translating the terminology of economics.
 • Antraštė kita kalba: Ekvivalentiškumo siekis verčiant terminų variantais – dichotomijos priežastis.
 • Pastabos: Tekstinis, pdf formatu.
 • Publikacijos rūšis: Straipsnis LMT patvirtintose DB (S3).
 • Mokslo kryptis: Filologija (04H).
 • Autorius(-iai): Šestakova, Viorika ; Kauno technologijos universitetas.
 • Rengėjai: Kauno technologijos universitetas.
 • Leidinyje: Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : KTU 2015, Nr. 27. p. 20-34.
 • Identifikatorius(-iai): ISSN: 1648-2824 ; DOI: 10.5755/j01.sal.0.27.13741.
 • Kalba: Anglų
 • Temos / reikšminiai žodžiai [angl.]: Translation as a semiotic practice ; special lexicon ; dichotomy ; (in)variant ; equivalence ; terms.
 • Santrauka: Tam tikra specializuoto leksikono dalis turi papildomus du ar tris pavadinimus, kurie apima profesinįarba vietos naudojimą, ir tokiu būdu gali turėti įtakos kai kurių variantų atsiradimui originaloir vertimo kalbose. Kadangi vertimas yra traktuojamas kaip semiotinė praktika, tais atvejais, kaitermino kaip savybės arba funkcijos požymio reikšmė išlieka nepakitusi po tam tikrų transformacijų,jis laikomas invariantu. Specializuoto leksikono, ypač variantų vertimas gali reikšti formosir reikšmės dichotomiją, polinkį nukrypti nuo esmės arba paslėpti reikšmių skirtumą vertimokalboje. Siekiant leksinių vienetų vertimo ekvivalentiškumo, variantų vartojimas gali sukeltidviprasmybių, tada žodžio reikšmę vertime galima suprasti kaip interpretacijų grandinę.Tyrimas nagrinėja specializuotą ekonomikos leksikoną naudojant aprašomąjį–lyginamąjį metodą, susietąsu žodžio formos vertimo ekvivalentiškumu ir reikšme originalo ir ne originalo kalbose.
 • Santrauka [kita kalba]: Some of special lexicon is supplemented with two or three designations that can imply professional or local usage, and thus generally can influence the emergence of some variants in the source language as well as in the target language. Whereas in translation as a semiotic practice the meaning that remains unchanged when a particular transformation is applied to it, is considered as an invariant. The translation of the special lexicon regarding the variants can signify dichotomy of form and meaning, tending to depart from the main point or cover a difference in meaning in the target language. Also, seeking for the equivalence of the lexical units in translation, therefore, the variants can cause ambiguity of the phenomenon when discussing the meaning in translation that can be understood as a chain of interpretations. The investigation suggests the descriptive–comparative study of the special lexicon of economics in regard to the equivalence in translation concerning expression and meaning between the source language and the target language.
 • Referuojamos DB: MLA ; IndexCopernicus ; CEEOL.
 • Išteklius: Kauno technologijos universiteto mokslinės publikacijos
 • Aleph ID: KTU02-000056396.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus