skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Mažųjų Europos Sąjungos valstybių užsienio politiką lemiantys veiksniai: Lietuvos ir Maltos atvejų analizė.

Uscilaitė, Giedrė ; Kauno technologijos universitetas.

Tiltas į ateitį = The bridge to the future [elektroninis išteklius]. Kaunas : Technologija 2015, Nr. 1(9). p. 35-38.

ISSN: 2029-9346 ; DOI: 10.5755/e01.20299346.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Mažųjų Europos Sąjungos valstybių užsienio politiką lemiantys veiksniai: Lietuvos ir Maltos atvejų analizė.
 • Antraštė kita kalba: Case analysis of Lithuania and Malta: factors influencing foreign policy implementation of small European Union States.
 • Pastabos: Straipsnis parengtas vadovaujant doc. dr. Mindaugui Puidokui, Kauno technologijos universitetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas.
 • Publikacijos rūšis: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5).
 • Mokslo kryptis: Ekonomika (04S).
 • Autorius(-iai): Uscilaitė, Giedrė ; Kauno technologijos universitetas.
 • Rengėjai: Kauno technologijos universitetas.
 • Leidinyje: Tiltas į ateitį = The bridge to the future [elektroninis išteklius]. Kaunas : Technologija 2015, Nr. 1(9). p. 35-38.
 • Identifikatorius(-iai): ISSN: 2029-9346 ; DOI: 10.5755/e01.20299346.
 • Kalba: Lietuvių
 • Temos / reikšminiai žodžiai: maža valstybė ; mikrovalstybė ; užsienio politika ; teritorija ; Europos Sąjunga.
 • Santrauka: XXI amžiuje vienas pagrindinių valstybės prioritetų tapo užsienio politikos įgyvendinimas. Didėjant didžiųjų valstybių siekiams, atsiranda įvairių pavojų mažesnių valstybių suverenitetui išsaugoti. Saugumas, valstybės įvaizdžio formavimas, bendradarbiavimas su kitomis valstybėmis, priklausymas tarptautinėms organizacijoms tapo pagrindiniais užsienio politikos tikslais šiame šimtmetyje. Straipsnyje bus analizuojami Lietuvos ir Maltos atvejai. Šios šalys pasirinktos dėl kelių priežasčių, pirmiausia, abi įstojo į Europos Sąjungą tuo pačiu metu, antra, įsikūrusios skirtingose žemyno vietose bei nuo 2015 m. Lietuvai įsivedus eurą priklauso euro zonai. Abi šalys priklauso „mažųjų“ valstybių sąrašui. Nagrinėjant Lietuvos ir Maltos padėtį bus išskirti pagrindiniai veiksniai, kurie sąlygoja bei sudaro atitinkamas sąlygas įgyvendinant užsienio politiką. Remiantis išskirtais veiksniais, bus aptarti Lietuvos ir Maltos užsienio politikos įgyvendinimo bruožai.
 • Santrauka [kita kalba]: In the 21st century one of the main priorities of the state has become the implementation of foreign policy. Big states tend to get more power in any kind of situation, for this reason small states are afraid of losing their autonomy. Security, the formation of the image of the State, cooperation with other Member States, belonging to international organizations for the purposes of foreign policy became the most important objectives in this century. The article will be analyzed in the cases of Lithuania and Malta. These countries are selected for several reasons, first of all, both joined the European Union at the same time, on the other hand, are located in different places on the continent, as well as from the 2015 both become Euro zone members. Both countries belong to the "small" state type. Analyzing the situation of Lithuania and Malta in this article will be emphasized key factors which affect implementation of the foreign policy. Based on those factors author will discuss the implementation of the foreign policy of Lithuania and Malta features.
 • Išteklius: Kauno technologijos universiteto mokslinės publikacijos
 • Aleph ID: KTU02-000057052.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus