skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Lošiančio asmens šeimos narių poreikis specializuotai pagalbai.

Abrutytė, Inga ; Kauno technologijos universitetas.

Tiltas į ateitį = The bridge to the future [elektroninis išteklius]. Kaunas : Technologija 2015, Nr. 1(9). p. 77-81.

ISSN: 2029-9346 ; DOI: 10.5755/e01.20299346.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Lošiančio asmens šeimos narių poreikis specializuotai pagalbai.
 • Antraštė kita kalba: The need for the specialized assistance to the Gambler’s family members.
 • Pastabos: Straipsnis parengtas vadovaujant doc. dr. Irenai Luobikienei, Kauno technologijos universitetas, Viešojo administravimo institutas.
 • Publikacijos rūšis: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5).
 • Mokslo kryptis: Vadyba ir administravimas (03S).
 • Autorius(-iai): Abrutytė, Inga ; Kauno technologijos universitetas.
 • Rengėjai: Kauno technologijos universitetas.
 • Leidinyje: Tiltas į ateitį = The bridge to the future [elektroninis išteklius]. Kaunas : Technologija 2015, Nr. 1(9). p. 77-81.
 • Identifikatorius(-iai): ISSN: 2029-9346 ; DOI: 10.5755/e01.20299346.
 • Kalba: Lietuvių
 • Temos / reikšminiai žodžiai: ludomanija ; psichologinė priklausomybė ; netiesioginė priklausomybė ; savitarpio pagalbos grupė ; patirtis.
 • Temos / reikšminiai žodžiai [angl.]: Ludomania ; psychological dependence ; indirect dependence ; self-help group ; experience.
 • Santrauka: Azartinių lošimų priklausomybės sukeltos problemos paveikia ne tik patį lošėją, bet ir jo artimuosius. Todėl svarbu atskleisti, kokie yra šeimos narių išgyvenimai ir kokia pagalbos forma jiems būtų reikalinga. 2014 m. kovo – balandžio mėn. buvo atliktas kokybinis tyrimas, kurio metu kalbinti lošiančių asmenų šeimos nariai. Interviu metu siekta išryškinti, kokią patirtį išgyveno šeimos nariai. Gauti duomenys buvo kategorizuojami temų analizės metodu. Tyrimas atskleidė, kad šeima ilgai negeba atpažinti šios priklausomybės, išgyvena neigiamas emocijas, kurios tiesiogiai veikia sveikatą ir sąveiką su aplinka. Pasirenka netinkamus būdus kaip bendrauti, motyvuoti artimąjį kreiptis pagalbos, sutelkia dėmesį tik į lošėjo problemas, apleisdami savo asmeninį gyvenimą, tarpasmeninius santykius bei sveikatą. Taip pat problema yra slepiama, atsiranda patologiniai vaidmenys, nebegebama konstruktyviai bendrauti su lošiančiu artimuoju. Išryškėja neigiamas poveikis šeimos biudžetui – skolos, prarandamas materialinis turtas. Atradimai – šeimos nariai bijo būti apkaltinti, jog kažką darė ne taip ir pastūmėjo šeimos narį į lošimus. Savęs nesuvokia kaip tų, kuriems taip pat reikalinga pagalba, nes koncentruojasi į lošiantįjį. Reikalinga specializuota pagalba (socialinio darbuotojo, šeimos ir priklausomybių konsultanto, psichologo) ir drąsa.
 • Santrauka [kita kalba]: Gambling addiction associated problems affects not only the gambler, but his family members too. For this reason it is important to find out what experience they are facing and what form of assistance require. A qualitative study was carried out at March and April 2014, in which gambler’s family members were interviewed. Interviews were conducted to highlight the experience of family members that faced their relatives with gambling problems and what help they need. The data obtained was purified by the method of topic analysis. The study revealed that the family members are unable to recognize addiction of their relative for a seemingly long time. Often chooses wrong way to communicate, motivate the gambler to seek for help, focuses on the gambler’s problems, neglecting itself personal life, interpersonal relationships and health. Also they are experiencing negative emotions which directly is affecting the health and interaction with their environment. Furthermore, the problem is often concealed, pathological roles appear and difficulties emerge when trying to communicate constructively with the gambler. Family suffers a significant negative effect to its budget – debts, loss of material assets. Family members are afraid of being accused that they have done something wrong and pushed their relative into gambling. They don’t consider themselves as a victims, also as those, who need help too. For these matters specialized help from social worker, family or addiction consultant and psychologist is required.
 • Išteklius: Kauno technologijos universiteto mokslinės publikacijos
 • Aleph ID: KTU02-000057058.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus