skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Vaikų su negalia įtrauktis į bendrojo ugdymo mokyklas: socialinis požiūris.

Jaksebagaitė, Miglė ; Kauno technologijos universitetas.

Tiltas į ateitį = The bridge to the future [elektroninis išteklius]. Kaunas : Technologija 2015, Nr. 1(9). p. 115-120.

ISSN: 2029-9346 ; DOI: 10.5755/e01.20299346.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Vaikų su negalia įtrauktis į bendrojo ugdymo mokyklas: socialinis požiūris.
 • Antraštė kita kalba: Inclusion of children with disabilities in general education schools: the social attitudes.
 • Pastabos: Straipsnis parengtas vadovaujant dr. Gintarei Edintaitei, Kauno technologijos universitetas, Edukologijos katedra.
 • Publikacijos rūšis: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5).
 • Mokslo kryptis: Edukologija (07S).
 • Autorius(-iai): Jaksebagaitė, Miglė ; Kauno technologijos universitetas.
 • Rengėjai: Kauno technologijos universitetas.
 • Leidinyje: Tiltas į ateitį = The bridge to the future [elektroninis išteklius]. Kaunas : Technologija 2015, Nr. 1(9). p. 115-120.
 • Identifikatorius(-iai): ISSN: 2029-9346 ; DOI: 10.5755/e01.20299346.
 • Kalba: Lietuvių
 • Temos / reikšminiai žodžiai: vaikai su negalia ; įtrauktis ; bendrojo ugdymo mokykla ; socialinis požiūris.
 • Santrauka: Lietuvos Respublikos įstatymuose užtikrinamos neįgaliųjų lygios teisės ir galimybės dalyvauti visuomenėje, socialinės integracijos principai, apibrėžta socialinės integracijos sistema bei jos prielaidos ir sąlygos (Žin., 2004, Nr. 83-2983). Tačiau, visuomenėje paplitusi nuomonė, jog bendrojo ugdymo sistema integruotam vaikų su negalia ugdymui nepasirengusi – mokyklose trūksta specialistų, mokytojų padėjėjų, mokytojams trūksta kompetencijos specialiųjų poreikių vaikams ugdyti, teigiamo požiūrio į šį procesą, nepritaikytos fizinės mokyklų aplinkos ir pan. Nors įtraukties į bendrojo ugdymo mokyklą procesai vyksta, tačiau kyla klausimai: kokiu požiūriu vadovaujasi mokykla, visuomenė ir teisinė valstybė? Gal vis dar gaji nuostata, jog bendrojo ugdymo įstaigose, įtraukties procesai kartais labiau demonstruojami nei realizuojami? Šiame straipsnyje siekiama atsakyti į šiuos klausimus ir toliau diskutuoti apie tyrimus: kaip bendrojo ugdymo mokykloje vyksta vaikų su negalia įtrauktiems procesai realioje kasdieninėje praktikoje? Straipsnio tikslas – atlikti socialinio požiūrio analizę, kuria siekiama išsiaiškinti, kaip juo vadovaujasi šiuolaikinė mokykla, siekianti įtraukti vaikus su negalia į bendrojo ugdymo sistemą. Straipsnį sudaro trys dalys: pirmojoje aptariama negalios samprata; antrojoje analizuojami požiūriai į negalią; trečioji dalis skirta įtraukties į bendrojo ugdymo mokyklą prielaidų kėlimui ir diskusijai, kurioje siekiama pagrįsti, jog bendrojo ugdymo sistema turėtų vadovautis socialiniu negalios požiūriu, nepaisant to, kad medicininiu pagrįsta LR teisinė bazė.
 • Santrauka [kita kalba]: The law of the Republic of Lithuania guarantees equal rights and opportunities to participate in society, social inclusion policies to disabled people (Žin., 2004, Nr. 83-2983). However there is widespread belief that the general education system is not ready for children with disabilities. There are lack of the professionals, teacher‘s assistants in schools. Besides, teachers do not have the competence for work with children with special needs, the physical environment is not adapted properly. Although inclusion is in progress, but the question is: which attitude of inclusion is integrated in general school? The purpose of the article is to conduct medical and social attitudes and to clarify the perspective of inclusion in the general education system for children with disability. The article consists three parts: the first chapter discusses the concept of disability; the second chapter analyzes the medical and social attitudes; the third part is devoted to inclusion in general education school improvement and discussion of it‘s assumption. The article is intended to support the social attitude of disability despite the fact that LR legal framework is based on medical attitude of disability.
 • Išteklius: Kauno technologijos universiteto mokslinės publikacijos
 • Aleph ID: KTU02-000057064.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus