skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Mokymosi kokybės ir pasitenkinimo šalies švietimo sistema sąsajos: tarptautinė lyginamoji analizė.

Jutaitė, Raminta ; Kauno technologijos universitetas.

Tiltas į ateitį = The bridge to the future [elektroninis išteklius]. Kaunas : Technologija 2015, Nr. 1(9). p. 121-124.

ISSN: 2029-9346 ; DOI: 10.5755/e01.20299346.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Mokymosi kokybės ir pasitenkinimo šalies švietimo sistema sąsajos: tarptautinė lyginamoji analizė.
 • Antraštė kita kalba: The correlation between learning quality and satisfaction with the national educational system: international comparative analysis.
 • Pastabos: Straipsnis parengtas vadovaujant doc. dr. Audronei Telešienei, Kauno technologijos universitetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas.
 • Publikacijos rūšis: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose (S5).
 • Mokslo kryptis: Sociologija (05S).
 • Autorius(-iai): Jutaitė, Raminta ; Kauno technologijos universitetas.
 • Rengėjai: Kauno technologijos universitetas.
 • Leidinyje: Tiltas į ateitį = The bridge to the future [elektroninis išteklius]. Kaunas : Technologija 2015, Nr. 1(9). p. 121-124.
 • Identifikatorius(-iai): ISSN: 2029-9346 ; DOI: 10.5755/e01.20299346.
 • Kalba: Lietuvių
 • Temos / reikšminiai žodžiai: mokymosi kokybė ; pasitenkinimas švietimo sistema ; tarptautinė lyginamoji analizė.
 • Santrauka: Straipsnyje diskutuojama apie mokymosi kokybės sampratą, aptariama, kaip galima matuoti mokymosi kokybę užtikrinant tarptautinį palyginamumą. Trumpai apžvelgiami pagrindiniai tarptautiniai standartizuoti mokymosi kokybės tyrimai (PIRLS, TIMSS ir kiti), jų rezultatai. Pristatomas Jungtinių Tautų vystymosi programos indėlis formuojant palyginamuosius mokymosi kokybės duomenis. Aiškinant skirtingus mokymosi kokybės rodiklius natūraliai kyla klausimas, ar šalyse, kuriose mokymosi kokybės rodikliai aukšti, gyventojai yra labiau patenkinti šalies švietimo sistema. Tad straipsnyje taip pat pristatomi pasitenkinimo šalies švietimo sistema tyrimai, kurie atliekami tarptautiniu mastu. Straipsnio tikslas – išanalizuoti mokymosi kokybės ir pasitenkinimo šalies švietimo sistema sąsajas. Analizei pasitelkiami tarptautiniai Jungtinių Tautų organizacijos pristatomi duomenys. Remiantis jais, nagrinėjami įvairių šalių duomenys, rodantys mokymosi kokybę trijose srityse: skaitymas, matematika, gamtos mokslai. Taip pat analizuojami Jungtinių Tautų ataskaitoje apie pasaulinę visuomenių raidą pateikiami tarptautinės apklausos rezultatai. Remiantis jais, išnagrinėjamas gyventojų pasitenkinimas švietimo sistema tam tikroje šalyje. Tikrinama hipotezė, kad šalyse, kuriose mokymosi kokybės rodikliai yra aukštesni, pasitenkinimas švietimo sistema taip pat yra aukštesnis.
 • Išteklius: Kauno technologijos universiteto mokslinės publikacijos
 • Aleph ID: KTU02-000057065.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus