skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Skirtingų kartų darbuotojų konfliktų.

Šakys, Tadas ; Kauno technologijos universitetas.

eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2016. 75 p. Laisvai prieinamas internete.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Skirtingų kartų darbuotojų konfliktų.
 • Antraštė kita kalba: Different generations employee conflict management.
 • Pastabos: --Kauno technologijos universitetas.
 • E. objekto pagrindinio dokumento prieigos teisės: Laisvai prieinamas internete.
 • Publikacijos rūšis: Magistro darbas (ETD_MGR).
 • Mokslo kryptis: Vadyba ir administravimas (03S).
 • Autorius(-iai): Šakys, Tadas ; Kauno technologijos universitetas.
 • Darbo vadovas: Čiutienė, Rūta.
 • Laipsnį suteikė: Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir verslo fakultetas.
 • Publikuota: eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2016.
 • Apimtis: 75 p.
 • Kalba: Lietuvių
 • Temos / reikšminiai žodžiai: karta ; darbuotojas ; konfliktų valdymas.
 • Temos / reikšminiai žodžiai [angl.]: generation ; employee ; conflict management.
 • Santrauka: Šiandieninė organizacija pasižymi intensyvumu, nuolatine kaita ir dinamiška aplinka, prie kurios reikia prisitaikyti. Dėl skirtingo tų pačių reiškinių suvokimo neretai organizacijose įsiplieskia konfliktai. Taigi konfliktai neišvengiami organizacijų gyvenime, jie kasdienybės dalis. Labai svarbu nagrinėti šį reiškinį, realiai suvokti konfliktų priežastis ir jas valdyti, bei spręsti taip, kad normalizuotumėme darbuotojų santykius, pagerintume darbo atmosferą. Tyrimo tikslas – išanalizuoti skirtingų kartų darbuotojų konfliktų valdymo situaciją organizacijoje ir numatyti konfliktų valdymo gerinimo galimybes. Tyrimo objektas – skirtingų kartų darbuotojų konfliktų valdymas organizacijoje. Darbo uždaviniai: 1. Atskleisti skirtingų kartų darbuotojų konfliktų valdymo probleminius aspektus ir jų tyrimo aktualumą; 2. Išnagrinėti skirtingų kartų darbuotojų konfliktų valdymo ypatumus; 3. Pagrįsti darbuotojų skirtingų kartų darbuotojų konfliktų valdymo tyrimo metodologiją; 4. Atskleisti skirtingų kartų darbuotojų konfliktų valdymo organizacijoje privalumus ir trūkumus bei numatyti konfliktų valdymo gerinimo galimybes.
 • Santrauka [angl.]: Today the organization is characterized by intensity, constant change and dynamic environment, to which the need to adapt. Due to the different perceptions of the same phenomena often organizations fight in conflicts. Thus, organizations are inevitable conflicts in life, they are part of everyday life. It is important to examine this phenomenon actually grasp the causes of conflict and to manage them and to deal with so that normalizuotumėme employee relations, improve the working atmosphere. Object of research: Different generations of employees conflict management organization. Research aim: analyze the different generations of employees conflict management situation of the organization and to provide conflict management improvement opportunities. Research objectives: 1. Reveal the different generations of workers in conflict management and problematic aspects of their research relevance; 2. Examine the different generations of workers in conflict management features; 3. Reasonable employees of different generations of employees conflict management research methodology; 4. To reveal the different generations of employees conflict management organization strengths and weaknesses, and provide conflict management improvement opportunities.
 • Išteklius: eLABa ETD talpykla
 • eLABa ID: 15913780.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus