skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Marketingo sprendimų standartizacija ir adaptacija įmonių veiklos internacionalizacijos kontekste.

Alimienė, Monika ; Kauno technologijos universitetas.

eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2012. 245 p. Laisvai prieinamas internete.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Marketingo sprendimų standartizacija ir adaptacija įmonių veiklos internacionalizacijos kontekste.
 • Antraštė kita kalba: Standardization and adaptation of marketing decisions in the context of internationalisation of company activities.
 • Pastabos: Daktaras--Kauno technologijos universitetas, 2012.
 • E. objekto pagrindinio dokumento prieigos teisės: Laisvai prieinamas internete.
 • Publikacijos rūšis: Daktaro disertacija (ETD_DR).
 • Mokslo kryptis: Vadyba ir administravimas (03S).
 • Autorius(-iai): Alimienė, Monika ; Kauno technologijos universitetas.
 • Publikuota: eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2012.
 • Apimtis: 245 p.
 • Kalba: Lietuvių
 • Temos / reikšminiai žodžiai: marketingo sprendimai ; standartizacija ; adaptacija ; internacionalizacija.
 • Temos / reikšminiai žodžiai [angl.]: marketing decisions ; standardization ; adaptation ; internationalisation.
 • Santrauka: Disertacijos mokslinė problema formuluojama klausimu: kaip skirtingai į veiklą tarptautinėse rinkose įsitraukiančios įmonės standartizuoja ir adaptuoja marketingo sprendimus? Atsakymai į šį klausimą leidžia tiksliau apibrėžti marketingo sprendimų standartizaciją ir adaptaciją įmonių veiklos internacionalizacijos kontekste. Tyrimo objektas – marketingo sprendimų standartizacija ir adaptacija. Tyrimo tikslas – nustatyti įmonių veiklos internacionalizacijos, vertinant ją per skirtingą įmonių įsitraukimą į veiklą tarptautinėse rinkose, poveikį marketingo sprendimų standartizacijai ir adaptacijai.
 • Santrauka [angl.]: The scientific problem of the dissertation is formulated with the help of the following question: How do companies that get involved in activities in international markets differently standardize and adapt marketing decisions? The presentation of answers to this question enable to define standardization and adaptation of marketing decisions in the context of internationalisation of company activities with more precision. The research object is standardization and adaptation of marketing decisions. The research goal is to identify the impact of internationalisation of company activities, assessing internationalisation through different company involvement in activities in international markets, on standardization and adaptation of marketing decisions.
 • Išteklius: eLABa ETD talpykla
 • eLABa ID: 2101937.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus