skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Veiksniai motyvuojantys vartotoją dalyvauti bendros vertės kūrime.

Kliauza, Povilas ; Kauno technologijos universitetas.

eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2015. 97 p. Laisvai prieinamas internete.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Veiksniai motyvuojantys vartotoją dalyvauti bendros vertės kūrime.
 • Antraštė kita kalba: Factor motivating consumers to participate in value co-creation.
 • Pastabos: --Kauno technologijos universitetas.
 • E. objekto pagrindinio dokumento prieigos teisės: Laisvai prieinamas internete.
 • Publikacijos rūšis: Magistro darbas (ETD_MGR).
 • Mokslo kryptis: Vadyba ir administravimas (03S).
 • Autorius(-iai): Kliauza, Povilas ; Kauno technologijos universitetas.
 • Laipsnį suteikė: Kauno technologijos universitetas. Marketingo katedra.
 • Publikuota: eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2015.
 • Apimtis: 97 p.
 • Kalba: Lietuvių
 • Temos / reikšminiai žodžiai: vertė ; bendrakūra ; motyvacija ; vartotojas.
 • Temos / reikšminiai žodžiai [angl.]: value ; co-creation ; motivation ; consumer.
 • Santrauka: Atlikta mokslinių publikacijų analizė atskleidė šešis veiksnius motyvuojančius vartotoją dalyvauti bendrakūroje, t.y. mokymosi, socialinis, asmeninis, hedoninis, finansinis ir psichologinis. Pateikti veiksniai yra aptinkami mokslininkų pateiktose publikacijose. Atlikto empirinio tyrimo rezultatai patvirtina prielaidas, kad motyvuojantys veiksniai įtakojo vartotojus dalyvauti bendrakūroje, taip pat verta paminėti, kad vartotojų dalyvavimui bendrakūroje didžiausią įtaką turi mokymosi ir asmeninis veiksnys, o tai reiškia, kad vartotojui yra svarbu asmeninis tobulėjimas, naujų žinių bei esamų tobulinimas, kurie yra susiję su vartotojų profesine karjera, taigi galime teigti, kad įmonės norinčios motyvuoti vartotoją dalyvauti bendrakūroje turi suteikti reikiamos informacijos, kuri gali būti naudinga vartotojo asmeninei karjerai ar pan. Taip pat darbe teigiama, kad vartotojų tipai turi įtakos dalyvavimui bendrakūroje, tai rodo, tyrimo metu gauti rezultatai patvirtino, kad pirmaujantys vartotojai yra labiau linkę dalyvauti bendrakūroje nei kiti vartotojai. Taip pat buvo identifikuota, kad ne visi motyvaciniai veiksniai turi ryšį su dalyvavimo bendrakūroje formomis, galime daryti prielaidą, kad dalyvaujantiems bendrame projektavime nėra svarbus socialinis veiksnys bei dalyvaujantiems bendrame vykdyme nėra svarbūs finansinis, psichologinis ir asmeninis veiksnys. Atlikto tyrimo rezultatai gali būti puikiomis gairėmis organizacijoms, kurios nori efektyviai taikyti bendrakūros strategiją bei pagerinti priimamų sprendimų kokybę susijusių su vartotojų pritraukimu.
 • Santrauka [angl.]: Scientific publications analysis revealed six factors that motivate consumers to participate in co-creation: educational, social, personal, hedonic, financial and psychological. All of these factors can be found in publications of scientists. Empirical study confirms assumptions of motivational factors influencing consumers to participate in co-creation, also it is important to mention that the biggest influences to participate in co-creation for consumers were educational and personal ones which means that for consumers very important things are personal development, new and old knowledge developments which are related to their professional career, so we can assume that companies which want to motivate consumers to participate in co-creation has to provide relevant information that can be useful to the user's personal career, etc. Also, in the research it is stated that consumer types affect participation in co-creation, study results confirmed that the leading users are more likely to participate in co-creation than other users. It was also identified that not all motivational factors have a connection with a participation in co-creation forms, we can assume that for those who are involved in the overall design the social factors are not important and for those who are participating in the joint exercise the financial, psychological and personal factors are not important. The survey results can be excellent guidance to organizations which wants to effectively apply co-creation strategy and improve the quality of decisions related to consumer attraction and retention.
 • Išteklius: eLABa ETD talpykla
 • eLABa ID: 8616767.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus