skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Asmeninių mobiliųjų įrenginių, naudojamų įmonėse, saugaus konfigūravimo paramos sistema.

Drejeris, Vladas ; Kauno technologijos universitetas.

eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2015. 79 p. Laisvai prieinamas internete.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Asmeninių mobiliųjų įrenginių, naudojamų įmonėse, saugaus konfigūravimo paramos sistema.
 • Antraštė kita kalba: Enterprise employee-owned mobile devices secure configuration support system.
 • Pastabos: --Kauno technologijos universitetas.
 • E. objekto pagrindinio dokumento prieigos teisės: Laisvai prieinamas internete.
 • Publikacijos rūšis: Magistro darbas (ETD_MGR).
 • Mokslo kryptis: Informatika (09P).
 • Autorius(-iai): Drejeris, Vladas ; Kauno technologijos universitetas.
 • Laipsnį suteikė: Kauno technologijos universitetas. Kompiuterių katedra.
 • Publikuota: eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2015.
 • Apimtis: 79 p.
 • Kalba: Lietuvių
 • Temos / reikšminiai žodžiai: mobilieji įrenginiai ; mobiliųjų įrenginių sauga ; saugumo politika.
 • Temos / reikšminiai žodžiai [angl.]: mobile devices ; mobile security ; security policy.
 • Santrauka: Šiuolaikiniai mobilieji įrenginiai, dar vadinami išmaniaisiais, pasiekė tokius skaičiavimų ir atminties kiekius, kurie prieš keletą metų buvo prieinami tik personaliniams ir nešiojamiems kompiuteriams. Dėl šio technologinio proveržio mobilieji įrenginiai vartotojams suteikia daug daugiau galimybių nei vien tik telefono funkcijas. Šiais įrenginiais galima naršyti internete, klausytis muzikos, žiūrėti filmus, saugoti duomenis. Taip pat į juos galima įrašyti įvairias programėles, kurios dar labiau praplečia šių įrenginių galimybes. Dėl to mobilieji įrenginiai tapo labai populiarūs ir šiandien yra mūsų kasdienybės dalis. Jie plačiai naudojami ne tik asmeniniams tikslams, bet ir darbui. Darbuotojams yra nepatogu, kai jie darbui turi naudoti įmonės išskirtus mobiliuosius įrenginius, o ne asmeninius. Tokiu atveju tam pačiam darbuotojui tenka naudotis dviem ar daugiau įrenginiais vienu metu. Tai sumažina darbuotojo darbo našumą bei padidina įmonės IT infrastruktūros išlaidas. Norint išvengti šių priežasčių ir sukurti dar patogesnę darbo sferą darbuotojui, pasaulyje ėmė plačiai plisti asmeninių įrenginių naudojimo įmonėse tendencija, dar vadinama atsinešk savo įrenginį (angl. Bring your own device). Asmeninių mobiliųjų įrenginių naudojimas įmonėse darbuotojams suteikia daug privalumų, tačiau tuo pačiu įmonei sukelia papildomas saugumo grėsmes. Darbuotojai dažnai piktnaudžiauja mobiliaisiais įrenginiais, jungiasi prie atvirų viešųjų bevielio ryšio tinklų ir naudoja netinkamai sukonfigūruotus įrenginius. Dėl to jie gali būti pažeidžiami virusų, piktavališkų programėlių, programišių atakų ar tiesiog pametami. Įvykus saugumo pažeidimui, įmonė rizikuoja prarasti konfidencialią informaciją, esančią mobiliajame įrenginyje. Vienas iš būdų šioms problemoms spręsti yra mobilių įrenginių kontrolės sistemos. Magistrinio darbo objektas - mobiliųjų įrenginių saugaus konfigūravimo paramos sistema. Šio darbo struktūra: • Pirmojoje darbo dalyje pateikiama mobiliųjų įrenginių, naudojamų įmonėse, saugumo analizė. Joje nagrinėjami mobiliųjų įrenginių pažeidžiamumai, įmonėms kylančios saugumo grėsmės bei mobiliųjų įrenginių saugos technologijos. Šioje darbo dalyje taipogi analizuojamas mobiliųjų įrenginių saugumo politikų sudarymas ir pritaikymas įmonėse. • Antrojoje darbo dalyje pateikiamas asmeninių mobiliųjų įrenginių, naudojamų įmonėse, saugaus konfigūravimo paramos sistemos modelis. Jame apibrėžiama sistemos architektūra, kliento ir serverio komunikacijų schemos ir sistemos veikimo principai. Įvairūs sistemoje vykstantys procesai yra iliustruoti grafikais. Taip pat šioje dalyje rasite pateiktą ir sistemos prototipą. • Trečiojoje darbo dalyje pateikiami eksperimentinio tyrimo rezultatai. Eksperimento metu buvo ištirta žiniatinklio paslaugų konfigūracijų įtaka sistemos greitaveikai. Tyrimo metu išnagrinėta transporto lygmens protokolų ir perduodamų pranešimų formatų įtaką atliekamų užklausų trukmei. Pagal gautus rezultatus pateiktos rekomendacijos kokios žiniatinklio paslaugų konfigūracijos turėtų būti naudojamos sistemoje. • Darbo pabaigoje pateiktos išvados.
 • Santrauka [angl.]: Nowadays mobile devices, also called smart devices, have reached memory and processing power almost equal to personal and laptop computers. This technological breakthrough has opened a lot of new possibilities for the users. They can use the mobile device to surf the internet, listen to music, watch movies or store data. Moreover, it is possible to install various mobile applications on these devices, which expand their functionality even more. Therefore, smart phones, tablets and other mobile devices have become very popular and now are an integral part of our lives. These devices are widely used not only for personal purposes but for the work too. It is very inconvenient for an employee when they have to use separate enterprise issued devices for the work needs. In this case the employee is forced to use two or more devices at the same time. It reduces the work efficiency and increases the costs of IT infrastructure. To solve these problems and create a more comfortable work environment more and more enterprises are allowing their employees to use their own personal mobile devices for the work tasks. This trend is called “bring your own device”. The use of personal mobile devices gives a lot of advantages but at the same time it exposes the enterprise to additional security threats. Employees tend to misuse their devices, they aren’t educated enough for IT security, often connect to public wireless networks and use incorrect configurations. Therefore their mobile devices are vulnerable to viruses, malware or hacker attacks. Moreover, these devices can be lost or stolen. When security breach occurs, enterprise risks losing their confidential information stored on mobile device. One of the solutions to these problems is a mobile device management system. The aim of this work is to create a mobile devices secure configuration support system. This paper is organized as follows: • In the first part of the work, the analysis of the mobile device security vulnerabilities and threats to enterprises is presented. We study mobile device vulnerabilities, security threats emerging for business and mobile device security technologies. Moreover we look at enterprise mobile security policy creation and application. • In the second part of the work, we define an enterprise employee-owned mobile devices secure configuration support system model. This model consists of system architecture, client and server communication scheme and system operating principles. Various system processes are illustrated by graphs. Also the prototype of the secure configuration support system is provided in this part of the work. • In the third part of the work, we present the results of our experiments. During the experiment, we studied the web service configurations influence to the system speed. We researched transport and message layer protocol configurations impact to request execution time. Based on the result we provide recommendations for what web service configurations should be used in the system. • Finally, we present the conclusions of the work.
 • Išteklius: eLABa ETD talpykla
 • eLABa ID: 8643171.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus