skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Elektroninė blyksinti avižėlė / išradėjai: Linas Svilainis, Vytautas Dumbrava, Andrius Chaziachmetovas ; savininkas: Kauno technologijos universitetas.

Svilainis, Linas ; Kauno technologijos universitetas. Dumbrava, Vytautas ; Kauno technologijos universitetas ; Chaziachmetovas, Andrius ; Kauno technologijos universitetas.

. 10 p. Patento ID: LT 6260 B.

Viso teksto dokumentas internete

 • Antraštė:
  Elektroninė blyksinti avižėlė / išradėjai: Linas Svilainis, Vytautas Dumbrava, Andrius Chaziachmetovas ; savininkas: Kauno technologijos universitetas.
 • Antraštė kita kalba: Electronic fashing fishing jig.
 • Pastabos: Paraiškos Nr.: 2014 054 | Paraiškos padavimo data: 2014-04-01 | Paraiškos paskelbimo data: 2015-10-26.
 • Publikacijos rūšis: Patentai, įregistruoti Lietuvoje (N5).
 • Mokslo kryptis: Elektros ir elektronikos inžinerija (01T).
 • Autorius(-iai): Svilainis, Linas ; Kauno technologijos universitetas.
 • Dumbrava, Vytautas ; Kauno technologijos universitetas ; Chaziachmetovas, Andrius ; Kauno technologijos universitetas.
 • Identifikatorius(-iai): Patento ID: LT 6260 B.
 • Publikuota: .
 • Apimtis: 10 p.
 • Kalba: Lietuvių
 • Santrauka: Elektroninės blyksinčios avižėlės yra taikomos plėšriųjų žuvų žūklei. Avižėlės tūryje yra patalpinta spausdinto montažo plokštė (2), kurią sudaro maitinimo šaltinis (3) ir elektroninė schema (4), kuri valdo šviesos diodų (1) veikimą. Sumontuota avižė lė aplieta specialiu vandens nepraleidžiančiu plastiku (5) suformuojant tūrinę formą. Avižėlė turi kabliuką (6) ir auselę (7) valui tvirtinti. Auselė (7) ir kabliukas (6) naudojami ne tik kaip mechaniniai komponentai, bet ir kaip elektriniai kontakt ai. Kontaktai (7) ir kabliukas (6) naudojami aptikti, kada avižėlė patalpinama į vandenį. Panardinus į vandenį įsijungia pagrindinis valdiklis (9), formuojantis šviesos diodų (1) šviesos blyksnius. Tie patys kontaktai naudojami ir avižėlei pakrauti . Nauja yra tai, kad maitinimo šaltinis yra jonistorius, kuris yra ekologiškas, gali būti greitai pakrautas ir yra mažų gabaritų. Maži gabaritai yra būtinas reikalavimas avižėlei. Avižėlė skiriasi ir tuo, kad impulsinis keitiklis įtampa-srovė (10) n audojamas maitinimo šaltinio (3) įtampos pakeitimui į srovės impulsus, naudojamus šviesos diodų (1) valdymui, taip automatiškai priderinant prie šviesos diodų įsijungimo įtampos.
 • Santrauka [angl.]: Electronic flashing fishing jig apply predatory fish fishing. In the jig volume is placed the printed circuit board (2), which has power supply (3) and the electronic circuit (4) which controls the light emitting diode (1) operation. Installed jig mi ngled with a special waterproof plastic (5) to form a volumetric form. Jig has a hook (6) and the ear (7) to connect fishing line. Ear (7) and the hook (6) are not only used as mechanical components, but also as electrical contacts. Contacts (7) and hook (6) are used to detect when jig placed in water. When jig placed in water, activated master controller (9) forming a light emitting diode (1) flashes of light. The same contacts used for jig charge.. New is that the power source is the Super Cap is environmentally friendly, can be quickly charged and is compact. Small size is a necessary requirement for jig. Jig differs in that the switching current-voltage converter (10) is used for the power supply (3) of the main supply current pulses us ed for LED (1) control, that’s automatically adapted to the activation of the LED voltage.
 • Referuojamos DB: Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė.
 • Išteklius: eLABa PDB talpykla
 • eLABa ID: 23115287.

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus