skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Тест эмоционального интеллекта EI-DARL / Р. Лекавичене, Д. Антинене.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas. Antinienė, Dalia ; Kauno technologijos universitetas.

Вопросы психологии. Москва : Международная книга 2015, No. 1 0.120. p. 133-147.

ISSN: 0042-8841.

Viso teksto dokumentas internete

2
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Correlation between emotional intelligence of young people and their academic achievement: empirical proof / Rosita Lekavičienė, Dalia Antinienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas. Antinienė, Dalia ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Baltic journal of sport & health sciences / Lithuanian Sports University, Latvian Academy of Sport Education, University of Tartu, Lithuanian University of Educational Sciences, Baltic Sport Science Society. Kaunas : Lithuanian Sports University 2015, No. 2 (97). p. 9-14.

ISSN: 2351-6496.

Viso teksto dokumentas internete

3
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

High emotional intelligence: family psychosocial factors / Rosita Lekaviciene, Dalia Antiniene.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas. Antinienė, Dalia ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Procedia social and behavioral sciences : Future Academy Multidisciplinary Conference “ICEEPSY & CPSYC & icPSIRS & BE-ci” 13-17, October, 2015 Istanbul. Amsterdam : Elsevier 2016, vol. 217. p. 609-617.

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.02.066.

Viso teksto dokumentas internete

4
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Tautinių stereotipų kaita Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį: studijuojančio jaunimo empirinis tyrimas.

Antinienė, Dalia ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla 2016, t. 27, Nr. 2 0.902. p. 151-160.

ISSN: 0235-7186.

Viso teksto dokumentas internete

5
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Studentų vertybinių orienyacijų ypatumai / Rosita Lekavičienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas = Education. Physical training. Sport. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija. 2005, nr. 4(58). p. 41-48.

ISSN: 1392-5644.

6
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Dėstytojo asmenybė: idealus dėstytojas studentų požiūriu.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Socialiniai ir humanitariniai mokslai aukštojoje nehumanitarinėje mokykloje : mokslinės metodinės konferencijos tezės / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 1992. p. 21-22.

7
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Lietuvos ir Vokietijos studentų socialinės kompetencijos ypatymai / Rosita Lekavičienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Ugdymo psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas. 2002, T. 5, nr. 1(10). p. 51-60.

ISSN: 1392-639X.

8
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Relationship between social competence and socio-demographic factors of students / Rosita Lekavičienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Socialiniai mokslai = Social sciences / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. 2002, nr. 3(35). p. 47-54.

ISSN: 1392-0758.

9
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Socialinės kompetencijos įvertinimo problema / Rosita Lekavičienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Socialinių - humanitarinių mokslų vaidmuo universitetinio ugdymo sistemoje : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : Akademija, 2000. p. 122-128.

ISBN: 9955448016.

10
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Self-esteem and psychological condition during studies of students with different social priorities / Rosita Lekaviciene.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

New developments in psychology in the Baltics: theory and practice : IV International Baltic Psychology Conference : October 6-9, 2000, Riga, Latvia. Riga, 2000. p. 44-45.

11
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Socialinės kompetencijos kaip socialinės - psichologinės adaptacijos veiksnio teorinė samprata / Rosita Lekavičienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Socialinė-psichologinė adaptacija ir švietimo sistema : Kn. 1. Socialinė-psichologinė adaptacija bendrojo lavinimo mokyklose : mokslinių straipsnių rinkinys. Kaunas : VDU, 1999. p. 205-210.

12
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Skirtingos socialinės kompetencijos studentų savivertė ir psichologinė savijauta mokantis / Rosita Lekavičienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Ugdymo psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas. 2000, T. 3, nr. 2. p. 35-42.

ISSN: 1392-639X.

13
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Kai kurie Lietuvos studentų socialinės kompetencijos ypatumai / Rosita Lekavičienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Lietuvos psichologijos akiračiai : pasaulio lietuvių psichologų konferencijos medžiaga, Vilnius, 2002 m. birželio 26-29. Vilnius, 2002. p. 194-205.

ISBN: 9986194873.

14
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Socialinis intelektas: sampratų įvairovė ir pagrindiniai kriterijai / Rosita Lekavičienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Ugdymo psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas. 1999, T. 2, nr. 10. p. 23-27.

ISSN: 1392-639X.

15
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Asmenybės agresyvumas: samprata ir vertinimas / Rosita Lekavičienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Kultūra ir visuomenė : mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. T. 2. Kaunas : Technologija, 1996. p. 158-165.

ISBN: 9986133688.

16
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Kalba ir sąmonė psicholingvistinių tyrimų pagrindu / Rosita Lekavičienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Terminologija ir dabartis : mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 1997. p. 124-126.

ISBN: 9986134994.

17
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The problem of correlation between students value priorities and personality behaviour.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. 2007, nr. 3(57). p. 32-38.

ISSN: 1392-0758.

18
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Features of social competence of Lithuanian students / Rosita Lekaviciene.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

История психологии и историческая психология: состояние и перспективы развития : (III Московские встречи по истории психологии) : сборник тезисов. Москва, 2001. p. 35-37.

19
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Criterions problems of social competence: research of students social skills and social priority proportion / Rosita Lekavičienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Human Diversity: Cognitive, Affective and Behavioural Dimensions : VI International Baltic Psychology Conference, VIlnius, Lithuania, September 16-18, 2004 : proceedings. Vilnius : VU, Specialiosios psichologijos laboratorija, 2004. p. 73-74.

ISBN: 9955636009.

20
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Socialinės kompetencijos kriterijų problema: studentų socialinių įgūdžių ir socialinio prioriteto santykio tyrimas / Rosita Lekavičienė.

Lekavičienė, Rosita ; Kauno technologijos universitetas.

Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas. 2004, nr. 1(51). p. 30-36.

ISSN: 1392-5644.

rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

  • Ieškoma
  • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
  • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus