skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 next page
Atrinkti
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Darbuotojų veiklos vertinimo ir motyvacijos įtaka darbuotojų veiklos efektyvumui.

Gaigalaitė, Giedrė ; Kauno technologijos universitetas. Daunaravičiūtė, Lina ; Kauno technologijos universitetas.

Tiltas į ateitį = The bridge to the future [elektroninis išteklius]. Kaunas : Technologija 2015, Nr. 1(9). p. 425-432.

ISSN: 2029-9346 ; DOI: 10.5755/e01.20299346.

Viso teksto dokumentas internete

2
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Dvasinio intelekto raiška Lietuvos organizacijose.

Juškevičienė, Solveiga ; Kauno technologijos universitetas.

Tiltas į ateitį = The bridge to the future : [elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija 2014, Nr. 1 (8). p. 401-405.

ISSN: 2029-9346.

Viso teksto dokumentas internete

3
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Socialinių darbuotojų rengimo tarptautinės patirties lyginamoji analizė / Angelė Kaušylienė.

Kaušylienė, Angelė ; Kauno technologijos universitetas.

II Lietuvos edukologijos doktorantų ir jų mokslinių vadovų konferencija : jaunųjų mokslininkų darbai, Kaunas, 1998 m. lapkričio 27 d. Kaunas : Technologija, 1999. p. 126-134.

4
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Socialinio darbuotojo kompetencijos komponentai socioedukacinio darbo kontekste / Antanina Šereivienė, Vilma Žydžiūnaitė.

Šereivienė, Antanina ; Klaipėdos kolegija. Žydžiūnaitė, Vilma ; Kauno technologijos universitetas.

Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika / Klaipėdos kolegija. Klaipėda : Druka. 2005, nr. 1. p. 6-23.

ISSN: 1822-3338.

5
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Aukštųjų mokyklų mokslo darbuotojų savaitės laiko fondo naudojimo tyrimas buvusios Tarybų Sąjungos aukštosiose mokyklose 1989 metų pavasario semestre / Kauno technologijos universitetas. Sociologinių tyrimų laboratorija.

Leonavičius, Juozas ; Kauno technologijos universitetas.

Kaunas : Technologija, 1994. 34 p.

6
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Nematerialinis motyvavimas Lietuvos verslo įmonėse.

Naujokienė, Violeta ; Kauno technologijos universitetas ; Denisova, Olga ; Kauno technologijos universitetas ; Sinkevičienė, Asta ; Kauno technologijos universitetas ; Gelūnaitė, Martyna ; Kauno technologijos universitetas ; Pakalnytė, Lina ; Kauno technologijos universitetas ; Keblerytė, Jūratė ; Kauno technologijos universitetas.

Tiltas į ateitį = The bridge to the future : [elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija 2014, Nr. 1 (8). p. 422-427.

ISSN: 2029-9346.

Viso teksto dokumentas internete

7
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Socialinio darbuotojo vaidmuo psichikos ligomis sergančių asmenų psichosocialinėje reabilitacijoje.

Šedienė, Polina ; Kauno technologijos universitetas. Deimantavičiūtė, Lina ; Kauno technologijos universitetas ; Jarmalavičiūtė, Irena ; Kauno medicinos universitetas ; Kauno technologijos universitetas.

Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : UAB žurnalas "Sveikata". 2007, T. 17, nr. 7(54). p. 1375-1378.

ISSN: 1392-6373.

8
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Socialinio darbuotojo vaidmuo reabilitacijos specialistų komandoje (tyrimo metodika) / Laima Sapežinskienė, Ligija Švedienė, Jūratė Guščinskienė.

Sapežinskienė, Laima ; Kauno technologijos universitetas. Švedienė, Ligija ; Kauno medicinos universitetas ; Guščinskienė, Jūratė ; Kauno technologijos universitetas.

Medicina / Kauno medicinos universitetas. Kaunas : KMU. 2003, T. 39, nr. 9. p. 879-883.

ISSN: 1010-660X.

9
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Krizės poveikis darbuotojų asmeniniam gyvenimui ir organizacijų veiklai.

Luobikienė, Irena ; Kauno technologijos universitetas.

Vadyba = Journal of Management / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. 2009, Vol. 14, no. 1. p. 65-71.

ISSN: 1648-7974.

10
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Identifying factors affecting motivation and loyalty of knowledge workers.

Šajeva, Svetlana ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007 : [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija. 2007. p. 643-652.

ISSN: 1822-6515.

11
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Importance of rest time organization in the public sector.

Perkumienė, Dalia ; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Atkočiūnienė, Vilma ; Lietuvos žemės ūkio universitetas ; Brazienė, Rūta ; Kauno technologijos universitetas.

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. 2007, nr. 44. p. 77-88.

ISSN: 1392-1142.

12
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Особенности труда и управление им в условиях рыночной экономики.

Nikitina, Svetlana ; [[Никитина, Светлана]] ; Kauno technologijos universitetas.

Актуальные проблемы экономической теории и ее преподавания = Majandusteooria ja selle õpetamise aktuaalseid probleeme = Actual problems of economics and its teaching : материалы 26-ой конференции преподавания экокомической теории прибалтийских государств, Тарту 29-31 мая 1992 г. / Тартуский университет. Тарту : Тартуский университет, 1992. p. 41-42.

13
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Tarptautinių paskyrimų politika globalinėse organizacijose ir veiksniai, darantys įtaką tarptautinių paskyrimų sėkmei.

Keršienė, Kristina ; Kauno technologijos universitetas ; AB Kauno energija. Savanevičienė, Asta ; Kauno technologijos universitetas.

Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija 2003, Nr. 2 (33). p. 93-99.

ISSN: 1392-2785.

14
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Seminaras socialiniams darbuotojams apie savanorių darbo principus.

Leliūgienė, Irena ; Kauno technologijos universitetas.

Tarpininkavimas socialinės pagalbos srityje : Nyderlandų-Lietuvos bendradarbiavimas kuriant ir remiant. Vilnius : Soc. aprūpin. m-jos leidybinis centras, 1994. p. 6-9.

15
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Nelaimingas atsitikimas darbe darbuotojui esant neblaiviam: samprata, prevencija ir teisinė atsakomybė.

Tartilaitė, Aušra ; Mykolo Romerio universitetas.

Socialinių darbų studijos = Social sciences studies : mokslo darbai / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas 2010, T. 1(5). p. 321-335.

ISSN: 2029-2236.

16
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Aukštųjų mokyklų mokslo darbuotojų savaitės laiko fondo naudojimo tyrimas buvusios Tarybų Sąjungos aukštosiose mokyklose 1989 metų pavasario semestre / Kauno technologijos universitetas. Sociologinių tyrimų laboratorija.

Leonavičius, Juozas ; Kauno technologijos universitetas.

Kaunas : Technologija, 1994. 34 p.

17
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Socialinių darbuotojų rengimo tarptautinės patirties lyginamoji analizė / Angelė Kaušylienė.

Kaušylienė, Angelė ; Kauno technologijos universitetas.

II Lietuvos edukologijos doktorantų ir jų mokslinių vadovų konferencija : jaunųjų mokslininkų darbai, Kaunas, 1998 m. lapkričio 27 d. Kaunas : Technologija, 1999. p. 126-134.

18
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Socialinio darbuotojo kompetencijos komponentai socioedukacinio darbo kontekste / Antanina Šereivienė, Vilma Žydžiūnaitė.

Šereivienė, Antanina ; Klaipėdos kolegija. Žydžiūnaitė, Vilma ; Kauno technologijos universitetas.

Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika / Klaipėdos kolegija. Klaipėda : Druka, 2005, nr. 1. p. 6-23. [Recenzuojamas leidinys]

ISSN: 1822-3338.

19
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Socialinė-edukacinė aprėptis kaimo bendruomenėje : socialinio darbuotojo vaidmuo ir galimybės.

Leliūgienė, Irena ; Kauno technologijos universitetas. Pielikytė, Laura ; Kauno technologijos universitetas ; Kaušylienė, Angelė ; Kauno technologijos universitetas.

Socialinis ugdymas = Social Education. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla 2011, Vol. 15 (26). p. 52-63.

ISSN: 1392-9569.

20
Material Type:
Magistro darbas
Įrašyti į e. lentyną

Socialinio darbdavių ir darbuotojų dialogo plėtojimas.

Makselienė, Sniežana ; Kauno technologijos universitetas.

eLABa – nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, 2017. 87 p. Neprieinamas periodu 20150525-20200601.

rezultatas(-ai) 1 2 3 next page

Individualizuokite paieškos rezultatus

  1. Keisti

Refine Search Results

Išplėsti paieškos rezultatus

  1.   

Atrinkti

  1. recenzuojami žurnalai (14)
  2. internete (14)

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

  • Ieškoma
  • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
  • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus