skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:

Rezultatai 1 - 20 iš 11 328   Visi bibliotekos ištekliai

rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page
Atrinkti
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pirkimų ir logistikos padalinio funkcijų realizavimo imitacinėje įmonėje [elektroninis išteklius] : metodiniai nurodymai : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas.
Pirkimų ir logistikos padalinio funkcijų realizavimo imitacinėje įmonėje [elektroninis išteklius] : metodiniai nurodymai : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas.
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Pirkimų ir logistikos padalinio funkcijų realizavimo imitacinėje įmonėje [elektroninis išteklius] : metodiniai nurodymai : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas.

Jasūdienė, Lucija ; Kauno technologijos universitetas ; Pekarskienė, Irena ; Kauno technologijos universitetas ; Pridotkienė, Jūratė ; Kauno technologijos universitetas ; Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas ; Žekevičienė, Alma ; Kauno technologijos universitetas.

Kaunas : Technologija, 2013. 38 p. ISBN: 9786090208489 ; DOI: 10.5755/e01.9786090208489.

Viso teksto dokumentas internete

2
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

What does a city master plan tell about our safety? Comparative analysis of Vilnius, Kaunas, and Klaipėda.

Stankevičė, Inga ; [[Stankevice, Inga]] ; Kauno technologijos universitetas ; Sinkienė, Jolita ; [[Sinkiene,Jolita]] ; Kauno technologijos universitetas ; Zaleckis, Kęstutis ; [[Zaleckis, Kestutis]] ; Kauno technologijos universitetas ; Matijošaitienė, Irina ; [[Matijosaitiene, Irina]] ; Kauno technologijos universitetas ; Navickaitė, Kristina ; [[Navickaite, Kristina]] ; Kauno technologijos universitetas.

Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, nr. 2(80). p. 64-76.

ISSN: 1392-0758 ; DOI: 10.5755/j01.ss.80.2.4852.

Viso teksto dokumentas internete

3
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Human capital system evaluation in the context of the European Union countries.

Sakalas, Algimantas ; [[Sakalas, Algimantas]] ; Kauno technologijos universitetas. Liepė, Žiedūna ; [[Liepe, Zieduna]] ; Kauno technologijos universitetas.

Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, Vol. 24, no. 3 0.093. p. 226-233.

ISSN: 1392-2785 ; DOI: 10.5755/j01.ee.24.3.2787.

Viso teksto dokumentas internete

4
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Hidden costs in the evaluation of quality failure costs.

Snieška, Vytautas ; [[Snieska, Vytautas]] ; Kauno technologijos universitetas. Daunorienė, Asta ; [[Daunoriene, Asta]] ; Kauno technologijos universitetas ; Žekevičienė, Alma ; [[Zekeviciene, Alma]] ; Kauno technologijos universitetas.

Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, Vol. 24, no. 3 0.093. p. 176-186.

ISSN: 1392-2785 ; DOI: 10.5755/j01.ee.24.3.1186.

Viso teksto dokumentas internete

5
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Internationalization decision of a born global: the case of information technology companies.

Sekliuckienė, Jurgita ; [[Sekliuckiene, Jurgita]] ; Kauno technologijos universitetas. Mačiulskaitė, Simona ; [[Maciulskaite, Simona]] ; Kauno technologijos universitetas.

Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, nr. 2(80). p. 17-26.

ISSN: 1392-0758 ; DOI: 10.5755/j01.ss.80.2.4644.

Viso teksto dokumentas internete

6
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Systemic factors for the formation of a born global R&D intensive firm.

Dlugoborskytė,Vytautė ; Kauno technologijos universitetas. Petraitė, Monika ; Kauno technologijos universitetas.

Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, nr. 2(80). p. 7-16.

ISSN: 1392-0758 ; DOI: 10.5755/j01.ss.80.2.4845.

Viso teksto dokumentas internete

7
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Subnacionalinio valdymo struktūros ir teritorinių savivaldybių kompetencijos nustatymo teoriniai aspektai.

Baltušnikienė, Jūratė ; Kauno technologijos unoversitetas. Astrauskas, Algirdas ; Mykolo Romerio universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos teisės universitetas. Kaunas : Technologija 2009, nr. 28. p. 7-22.

ISSN: 1648-2603.

Viso teksto dokumentas internete

8
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Relabeling or new approach: theoretical insights regarding personnel management and human resource management.

Savanevičienė, Asta ; [[Savaneviciene, Asta]] ; Kauno technologijos universitetas. Stankevičiūtė, Živilė ; [[Stankeviciute, Zivile]] ; Kauno technologijos universitetas.

Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, Vol. 24, no. 3 0.093. p. 234-243.

ISSN: 1392-2785 ; DOI: 10.5755/j01.ee.24.3.1618.

Viso teksto dokumentas internete

9
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Premises for communication of organizational competence in a professional service firm.

Rakickaitė, Jolita ; Kauno technologijos universitetas. Vaitkienė, Rimgailė ; Kauno technologijos universitetas.

Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, nr. 2(80). p. 27-40.

ISSN: 1392-0758 ; DOI: 10.5755/j01.ss.80.2.4850.

Viso teksto dokumentas internete

10
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

E-governance in Lithuanian municipalities: external factors analysis of the websites development.

Gaulė, Eglė ; Kauno technologijos universitetas. Žilinskas, Gintaras ; Kauno technologijos universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : KTU 2013, T. 12, nr. 1. p. 80-93.

ISSN: 1648-2603 ; DOI: 10.5755/j01.ppaa.12.1.3854.

Viso teksto dokumentas internete

11
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Lietuvos regioninės politikos tobulinimo kryptys Europos Sąjungos regioninės politikos kontekste.

Puidokas, Mindaugas ; Kauno technologijos universitetas. Daukaitė, Ingrida ; Kauno technologijos universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : KTU 2013, T. 12, nr. 1. p. 65-79.

ISSN: 1648-2603 ; DOI: 10.5755/j01.ppaa.12.1.4007.

Viso teksto dokumentas internete

12
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Laisvas asmenų judėjimas: apribojimai susiję su viešąja tvarka, visuomenės saugumu ir sveikata.

Junevičius, Algis ; Kauno technologijos universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : KTU 2013, T. 12, nr. 1. p. 133-147.

ISSN: 1648-2603 ; DOI: 10.5755/j01.ppaa.12.1.3998.

Viso teksto dokumentas internete

13
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Interdependence and trust in business relationships development: the differences of Lithuanian professional services providers' and clients' approaches.

Bagdonienė, Liudmila ; Kauno technologijos universitetas. Hopenienė, Rimantė ; Kauno technologijos universitetas.

Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, Vol. 24, no. 2 1.468. p. 160-168.

ISSN: 1392-2785 ; DOI: 10.5755/j01.ee.24.2.3573.

Viso teksto dokumentas internete

14
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Valstybinių verslo įmonių valdymo tobulinimo galimybės.

Marčiulionytė, Milda ; Kauno technologijos universitetas. Oržekauskas, Petras ; Kauno technologijos universitetas ; Junevičius, Algis ; Kauno technologijos universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : KTU 2013, T. 12, nr. 1. p. 36-49.

ISSN: 1648-2603 ; DOI: 10.5755/j01.ppaa.12.1.4003.

Viso teksto dokumentas internete

15
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Informacinių technologijų įtaka politiniam dalyvavimui: interneto skverbties ir rinkėjų aktyvumo tendencijos Lietuvoje.

Petrauskienė, Rūta ; Kauno technologijos universitetas. Žilinskas, Gintaras ; Kauno technologijos universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : KTU 2013, T. 12, nr. 1. p. 50-64.

ISSN: 1648-2603 ; DOI: 10.5755/j01.ppaa.12.1.4012.

Viso teksto dokumentas internete

16
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Kultūros programų ir projektų valdymas.

Pauliukevičiūtė, Audronė ; Kauno technologijos universitetas. Raipa, Alvydas ; Kauno technologijos universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos teisės universitetas. Kaunas : Technologija 2009, nr. 28. p. 70-78.

ISSN: 1648-2603.

Viso teksto dokumentas internete

17
Žmogiškųjų išteklių padalinio funkcijų realizavimo imitacinėse įmonėse metodiniai nurodymai [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga.
Žmogiškųjų išteklių padalinio funkcijų realizavimo imitacinėse įmonėse metodiniai nurodymai [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga.
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Žmogiškųjų išteklių padalinio funkcijų realizavimo imitacinėse įmonėse metodiniai nurodymai [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga.

Stukaitė, Dalia ; Kauno technologijos universitetas. Stankevičiūtė, Živilė ; Kauno technologijos universitetas ; Šilingienė, Violeta ; Kauno technologijos universitetas.

Kaunas : Technologija, 2013. 42 p. ISBN: 9786090208410 ; DOI: 10.5755/e01.97860902.

Viso teksto dokumentas internete

18
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Administraciniai pertvarkymai Užnemunėje (1795–1915 m.).

Šenavičius, Antanas ; Kauno technologijos universitetas. Smalskys, Vainius ; Mykolo Romerio universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos teisės universitetas. Kaunas : Technologija 2009, nr. 28. p. 99-106.

ISSN: 1648-2603.

Viso teksto dokumentas internete

19
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Lithuanian companies in emerging markets: internationalization motives and barriers.

Sekliuckienė, Jurgita ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, No. 18 (1). p. 124-133.

ISSN: 1822-6515 ; DOI: 10.5755/j01.em.18.1.3782.

Viso teksto dokumentas internete

20
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Communication in social media for brand equity building.

Zailskaitė-Jakštė, Ligita ; [[Zailskaite-Jakste, Ligita]] ; Kauno technologijos universitetas. Kuvykaitė, Rita ; [[Kuvykaite, Rita]] ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, No. 18 (1). p. 142-153.

ISSN: 1822-6515 ; DOI: 10.5755/j01.em.18.1.4163.

Viso teksto dokumentas internete

Rezultatai 1 - 20 iš 11 328   Visi bibliotekos ištekliai

rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page

Individualizuokite paieškos rezultatus

  1. Keisti

Refine Search Results

Išplėsti paieškos rezultatus

  1.   

Atrinkti

  1. internete (1 813)

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

  • Ieškoma
  • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
  • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus