skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Handbook of research on cluster theory / edited by Charlie Karlsson.
Handbook of research on cluster theory / edited by Charlie Karlsson.
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Handbook of research on cluster theory / edited by Charlie Karlsson.

Cheltenham : Edward Elgar, 2008. xvi, 316 p. : iliustr. ISBN: 9781845425166. UDK: 334.75 (035) ; UDK: 330.34 (035).

KTU Centrinė biblioteka  Skaitytojų salė  (D203499 )(GetIt)

2
International knowledge and innovation networks : knowledge creation and innovation in medium-technology clusters / Riccardo Cappellin, Rüdiger Wink.
International knowledge and innovation networks : knowledge creation and innovation in medium-technology clusters / Riccardo Cappellin, Rüdiger Wink.
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

International knowledge and innovation networks : knowledge creation and innovation in medium-technology clusters / Riccardo Cappellin, Rüdiger Wink.

Cappellin, Riccardo. Wink, Rüdiger

Cheltengam : Edward Elgar, 2009. vi, 275 p. : iliustr. ISBN: 9781848444416. UDK: 005.94 ; UDK: 330.341.1.

KTU Centrinė biblioteka  Skaitytojų salė  (D203919 )(GetIt)

3
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Turizmo inovacijų taikymo Lietuvos turizmo versle prielaidos.

Vaškaitis, Edgaras ; Kauno technologijos universitetas. Armaitienė, Aušrinė ; Klaipėdos universitetas.

Tiltai = Bridges = Brücken / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla 2013, t. 65, Nr. 4. p. 19-35.

ISSN: 1392-3137.

Viso teksto dokumentas internete

4
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Klasterių tipologijos ir raiškos apžvalga teoriniu ir praktiniu požiūriu.

Palilionis, Darius ; Kauno technologijos universitetas.

Mūsų socialinis kapitalas - žinios : jubiliejinė 10-oji studentų mokslinė konferencija, pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Panevėžio institutas. Studentų mokslinė draugija. Kaunas : Technologija, 2010. p. 284-287.

ISBN: 9789955258018.

5
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Contribution of clusters to the competitiveness of companies: revelation and evaluation.

Malakauskaitė, Asta ; Kauno technologijos universitetas. Navickas, Valentinas ; Kauno technologijos universitetas.

Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija 2011, vol. 22, iss. 1. p. 50-57.

ISSN: 1392-2785.

Viso teksto dokumentas internete

6
Handbook of research on innovation and clusters : cases and policies / edited by Charlie Karlsson.
Handbook of research on innovation and clusters : cases and policies / edited by Charlie Karlsson.
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Handbook of research on innovation and clusters : cases and policies / edited by Charlie Karlsson.

Cheltenham : Edward Elgar, 2008. xxii, 461 p. : iliustr. ISBN: 9781847208422. UDK: 330.341.1 (035) ; UDK: 334.75:001.895 (035).

KTU Centrinė biblioteka  Skaitytojų salė  (D203498 )(GetIt)

7
Towards greater economic competitiveness : business clusters and cluster policy in Lithuania and poland / edited by Maciej Pietrzykowski.
Towards greater economic competitiveness : business clusters and cluster policy in Lithuania and poland / edited by Maciej Pietrzykowski.
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Towards greater economic competitiveness : business clusters and cluster policy in Lithuania and poland / edited by Maciej Pietrzykowski.

Poznań : Bogucki wydawnictwo naukowe, 2014. 113 p. : iliustr. <strong>ISBN: </strong>9788379860098. UDK: 334.75 (474.5) ; UDK: 334.75 (438).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (D212393 )(GetIt)

8
Emerging clusters : theoretical, empirical and political perspectives on the initial stage of cluster evolution / edited by Dirk Fornahl, Sebastian Henn and Max-Peter Menzel.
Emerging clusters : theoretical, empirical and political perspectives on the initial stage of cluster evolution / edited by Dirk Fornahl, Sebastian Henn and Max-Peter Menzel.
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Emerging clusters : theoretical, empirical and political perspectives on the initial stage of cluster evolution / edited by Dirk Fornahl, Sebastian Henn and Max-Peter Menzel.

Cheltenham : Edward Elgar, 2010. ix, 373 p. : iliustr., žml. ISBN: 9781848445222. UDK: 334.75 ; UDK: 330.34.

KTU Centrinė biblioteka  Skaitytojų salė  (D213644 )(GetIt)

9
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Klasterizacijos raiška Lietuvos grūdų sektoriuje.

Vaitkevičius, Sigitas ; Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Stalgienė, Aldona ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Kaunas, Akademija : LŽŪU Leidybos centras 2010, Vol. 22, no. 3. p. 1-8.

ISSN: 1822-6760.

10
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Nauji makroekonominės politikos svertai: klasterių fenomenas.

Navickas, Valentinas ; Kauno technologijos universitetas. Malakauskaitė, Asta ; Kauno technologijos universitetas.

Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika 2008, T. 9, nr. 4. p. 245-252.

ISSN: 1648-0627 ; DOI: 10.3846/1648-0627.2008.9.245-252.

Viso teksto dokumentas internete

11
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Klasterių Lietuvoje radimosi prielaidos: nuo neformalaus bendradarbiavimo iki jo įteisinimo.

Grumadaitė, Kristina ; Kauno technologijos universitetas. Jucevičius, Giedrius ; Vytauto Didžiojo universitetas.

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Berlin : De Gruyter Open 2017, Nr. 77. p. 37-56.

ISSN: 1392-1142 ; DOI: 10.1515/mosr-2017-0003.

Viso teksto dokumentas internete

12
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Кластеры и малые частицы / Ю.И. Петров ; Академия наук СССР. Институт химической физики ; ответственный редактор М.Я. Ген.

Петров, Юрий Иванович.

Москва : Наука, 1986. 368 p. : iliustr. UDK: 539.1.

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (D163832 )(GetIt)

13
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Klasteriai, kaip tarporganizacinių verslo ryšių specifinė forma.

Navickas, Valentinas ; Kauno technologijos universitetas. Malakauskaitė, Asta ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija, 2008. p. 129-130.

ISBN: 9789955254621.

14
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Lietuvos pramonės konkurencingumo didinimas, panaudojant ES struktūrinius fondus / Linas Jurgutis, Robertas Jucevičius.

Jurgutis, Linas ; Kauno technologijos universitetas. Jucevičius, Robertas ; Kauno technologijos universitetas.

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. 2004, nr. 31. p. 91-102.

ISSN: 1392-1142.

15
Regional knowledge economies : markets, clusters and innovation / by Philip Cooke ... [et al.].
Regional knowledge economies : markets, clusters and innovation / by Philip Cooke ... [et al.].
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Regional knowledge economies : markets, clusters and innovation / by Philip Cooke ... [et al.].

Cooke, Philip ; Laurentis, Carla De ; Tödtling, Franz ; Trippl, Michaela

Cheltenham : Edward Elgar, 2007. viii, 328 p. : iliustr. ISBN: 9781845425296. UDK: 338.45:001.895 (410) ; UDK: 338.45:001.895 (94) ; UDK: 005.94.

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (D211644 )(GetIt)

16
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Development of labour market of depressed regions of the country : summary of doctoral dissertation : social sciences, economics (04S) / Daiva Andriušaitienė ; Vilniaus Gediminas Technical University.

Andriušaitienė, Daiva

Vilnius : Technika, 2007. 24 p. : iliustr., žml. UDK: 331.5 (474.5) (043).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (ArD26781 )(GetIt)

17
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Organizacijų verslo sistemos tyrimo modelis: IKEA atvejo astudija.

Valiukonytė, Daiva ; Kauno technologijos universitetas. Zakarauskienė, Živilė ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba - 2009 = Economics and management - 2009 : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija, 2009. p. 174-175.

ISBN: 9789955256625.

18
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Relevance of the cluster concept in contemporary industrial competitiveness / Pekka Lindroos, Monika Kriaučionienė.

Lindroos, Pekka ; Ministry of Trade and Industry. Kriaučionienė, Monika ; Kauno technologijos universitetas.

Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. 2005, nr. 4(50). p. 7-16.

ISSN: 1392-0758.

19
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Lietuvos jūrinio sektoriaus klasterizacijos prielaidų ekonominis vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, ekonomika (04S) / Rasa Viederytė ; Kauno technologijos universitetas.

Viederytė, Rasa

Kaunas, 2014. 298 p. : iliustr. UDK: 334.75:656.61 (474.5) (043.3) ; UDK: 332.133.6 (474.5) (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis4468 )(GetIt)

20
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The development of enterprises network in a region: theoretical aspects.

Kazlauskienė, Eglė ; Kauno technologijos universitetas. Tamulienė, Vilma ; Vilniaus universitetas ; Minkutė-Henrickson, Raimonda ; Kauno technologijos universitetas.

Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija 2005, Nr. 5 (45). p. 43-50.

ISSN: 1392-2785.

rezultatas(-ai) 1 2 3 next page

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

  • Ieškoma
  • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
  • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus