skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page
Atrinkti
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Combination of qualitative and quantitative methods in educational management diagnostics / Gediminas Merkys, Gintaras Saparnis.

Merkys, Gediminas ; Kauno technologijos universitetas. Šaparnis, Gintaras ; Šiaulių universitetas.

Education-line [elektroninis išteklius] : European Conference on Educational Research, University of Crete, 22-25 September 2004. Leeds : University of Leeds, 2004. p. [1-10].

Viso teksto dokumentas internete

2
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Lietuvos demografinė situacija: integruotos demografinių veiksnių gerinimo politikos galimybės.

Valackienė, Asta ; Kauno technologijos universitetas. Krašenkienė, Asta ; Kauno technologijos universitetas.

Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systemic research / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas : VDU. 2008, T. 2, nr. 1. p. 73-84.

ISSN: 1822-7996.

Viso teksto dokumentas internete

3
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Kai kurie viešosios politikos analizės ir viešojo administravimo santykių aspektai.

Raipa, Alvydas ; Kauno technologijos universitetas.

Sociologija: praeitis ir dabartis : mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 1998. p. 170-173.

4
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Valdininkų veiklos profesionalumo problemos naujose demokratijose: klientiškumo ir korupcijos pavojai / Marius Rudokas.

Rudokas, Marius ; Kauno technologijos universitetas.

Viešasis administravimas Lietuvoje : profesionalumo ir efektyvumo paieškos : metinės konferencijos tekstai, Vilnius, 1998m. lapkričio 20. Kaunas, 1999. p. 33-36.

5
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Aukštųjų mokyklų potencialo panaudojimo formos, rengiant viešojo administravimo specialistus / Vladislavas Domarkas.

Domarkas, Vladislavas ; Kauno technologijos universitetas.

Viešasis administravimas Lietuvoje : profesionalumo ir efektyvumo paieškos : metinės konferencijos tekstai, Vilnius, 1998m. lapkričio 20. Kaunas, 1999. p. 101-103.

6
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Viešojo administravimo žmogiškųjų išteklių atrankos aspektai: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojų nuomonės tyrimas.

Bacevičiūtė, Aurelija ; Kauno technologijos universitetas. Juknevičienė, Vita ; Šiaulių universitetas.

Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla 2009, Nr. 1(14). p. 13-24.

ISSN: 1648-9098.

Viso teksto dokumentas internete

7
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Įvadas į viešąjį administravimą.

Šiugždinienė, Jurgita ; Kauno technologijos universitetas.

Viešųjų institucijų valdymas : straipsnių rinkinys / sudarytoja Aušra Šuopytė. Kaunas : Technologija, 1999. p. 57-59.

8
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Teaching Public Management in Lithuania / Ieva Lazareviciutė, Eugenijus Chlivickas.

Lazareviciutė, Ieva ; Kauno technologijos universitetas. Chlivickas, Eugenijus.

Teaching of Public Management : proceedings from the fifth Summer Workshop held in Borovets, Bulgaria, July 6-10, 1998. [Borovets], 1999. p. 47-57.

9
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The concept of embedded autonomy in Lithuanian public administration / Ieva Lazarevičiūtė.

Lazarevičiūtė, Ieva ; Kauno technologijos universitetas.

The role of social science in the development of education, business and government entering the 21st century : international conference selected papers / Kaunas University of Technology, Central and East European Management Development Association, Norwegian School of Management ; editor Palmira Jucevičienė. Vol. 1. Kaunas : Technologija, 1999. p. 377-381.

ISBN: 9986136830.

10
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Analysis of Lithuanian Civil Service Performance: the Problem of Information / Ieva Lazarevičiūtė.

Lazarevičiūtė, Ieva ; Kauno technologijos universitetas.

Sociologija: praeitis ir dabartis : mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 1999 m. birželio 1-3. Kaunas : Technologija, 1999. p. 200-204.

11
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Viešasis administravimas akademinių programų raidos aspektu / Vladislavas Domarkas.

Domarkas, Vladislavas ; Kauno technologijos universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos teisės universitetas. Kaunas : Technologija. 2002, nr. 1. p. 21-32.

ISSN: 1648-2603.

12
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Viešoji politika ir viešasis administravimas: raida, struktūra ir sąveika.

Raipa, Alvydas ; Kauno technologijos universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos teisės universitetas. Kaunas : Technologija 2002, nr. 1. p. 11-20.

ISSN: 1648-2603.

13
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Piliečių dalyvavimo ir valdžios institucijų veiklos sąveika.

Bučinskas, Antanas. Raipa, Alvydas ; Kauno technologijos universitetas.

Tiltai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla 2001, nr. 4(17). p. 1-8.

ISSN: 1392-3137.

14
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Administraciniai pertvarkymai Užnemunėje (1795–1915 m.).

Šenavičius, Antanas ; Kauno technologijos universitetas. Smalskys, Vainius ; Mykolo Romerio universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos teisės universitetas. Kaunas : Technologija 2009, nr. 28. p. 99-106.

ISSN: 1648-2603.

Viso teksto dokumentas internete

15
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Administracinės rusų kalbos mokymo ypatumai aukštojoje mokykloje.

Jonušienė, Jadvyga ; Kauno technologijos universitetas.

Užsienio kalbų dėstymas aukštojoje mokykloje: teorija ir praktika : mokslinės konferencijos medžiaga, Klaipėda, 1998 m. kovo 17. Klaipėda : KU, 1998. p. 49-50.

16
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Administratoriaus(ės) veiklos automatizavimas.

Bartosevičienė, Vladislava ; Kauno technologijos universitetas. Janušauskaitė, Stasė ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika. Vadyba '95 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kn. 2 / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 1995. p. 131-134.

ISBN: 9986132193.

17
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Gero valdymo principų įgyvendinimą viešosiose institucijose lemiantys veiksniai: teorinis pagrindimas.

Petrauskienė, Rūta ; Kauno technologijos universitetas. Predkelytė, Eurika ; Kauno technologijos universitetas.

Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security and public order : scientific articles / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas 2014, Nr. 12. p. 147-160.

ISSN: 2029-1701.

Viso teksto dokumentas internete

18
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Issues of discrimination administration and public organizations.

Krašenkienė, Asta ; Kauno technologijos universitetas. Valackienė, Asta ; Kauno technologijos universitetas ; Raycheva, Lilia ; The St. Kliment Ohridsky Sofia University.

Changes in Social and Business Environment : proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania : selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. Kaunas : Technologija. 2007. p. 128-131.

ISSN: 1822-7090.

19
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Viešasis administravimas: pokyčiai, modernizavimo tendencijos.

Raipa, Alvydas ; Kauno technologijos universitetas.

Tiltai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla 2001, nr. 2(15). p. 47-58.

ISSN: 1392-3137.

20
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Kontinentinės Europos viešojo administravimo genezė / Vainius Smalskys.

Smalskys, Vainius ; Kauno technologijos universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos teisės universitetas. Kaunas : Technologija. 2002, nr. 1. p. 55-60.

ISSN: 1648-2603.

rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

  • Ieškoma
  • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
  • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus