skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page
Atrinkti
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Quantum chemic calculations by parallel computer from commodity PC components.

Bekešienė, Svajonė ; Matematikos ir Informatikos institutas. Sėrikovienė, Silvija ; Kauno technologijos universitetas.

Nonlinear Analysis: modelling and control / Lithuanian Association of Nonlinear Analysis (LANA), Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. 2007, Vol. 12, no. 4. p. 461–468.

ISSN: 1392-5113.

Viso teksto dokumentas internete

2
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Cluster theory and externalities: overview and connections.

Daraškevičiūtė, Birutė ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba - 2009 = Economics and management - 2009 : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija, 2009. p. 137.

ISBN: 9789955256625.

3
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Patterns for cluster emergence in latecomer economies / Giedrius Jucevicius, Kristina Grumadaite.

Jucevičius, Giedrius ; Kauno technologijos universitetas. Grumadaitė, Kristina ; Kauno technologijos universitetas.

Procedia social and behavioral sciences : 20th international scientific conference economics and management 2015 (ICEM-2015). Amsterdam : Elsevier 2015, vol. 213. p. 198-203.

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.426.

Viso teksto dokumentas internete

4
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Klasterinės analizės panaudojimas telekomunikacijų tinklo kokybei nustatyti.

Gudonavičius, Antanas Romualdas ; Kauno technologijos universitetas. Jankūnienė, Rūta ; Kauno technologijos universitetas ; Šaferis, Viktoras.

Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering = Электроника и электротехника. Kaunas : Technologija 1999, nr. 2(20). p. 18-20.

ISSN: 1392-1215.

5
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Lithuanian social policy analysis in the context of European Union member states / Daiva Dumciuviene, Aiste Paleviciene, Zaneta Simanaviciene.

Dumčiuvienė, Daiva ; Kauno technologijos universitetas. Palevičienė, Aistė ; Kauno technologijos universitetas ; Simanavičienė, Žaneta ; Kauno technologijos universitetas.

International journal of management - theory and applications (IREMAN). Napoli : Praise Worthy Prize 2014, vol. 2, iss. 3. p. 87-91.

ISSN: 2281-8588.

Viso teksto dokumentas internete

6
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Klasterio formavimas: bendrieji požymiai, kriterijai, etapai ir brandumo fazės.

Viederytė, Rasa ; Kauno technologijos universitetas.

Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research papers /Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrararinės ekonomikos institutas. Kaunas, Akademija : ASU Leidybos centras 2014, T. 36, nr. 2-3. p. 688-700.

ISSN: 1822-6760.

Viso teksto dokumentas internete

7
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Synergies effects of clusterisation processes: biomass cluster case.

Navickas, Valentinas ; Kauno technologijos universitetas. Švažas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas ; Feiferytė, Akvilė ; Kauno technologijos universitetas.

Vadyba = Journal of management / Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla 2015, Nr. 2(27). p. 73-78.

ISSN: 1648-7974.

Viso teksto dokumentas internete

8
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Relationship quality in tourism: a case of local tourism cluster in Lithuania / Rimante Hopeniene, Ausra Rutelione.

Hopenienė, Rimantė ; Kauno technologijos universitetas. Rūtelionė, Aušra ; Kauno technologijos universitetas.

Lex Localis - Journal of local self-government. Maribor : Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor 2016, vol. 16, iss. 2 0.802. p. 225-250.

ISSN: 1581-5374 ; DOI: 10.4335/14.2.225-249(2016).

Viso teksto dokumentas internete

9
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Lithuanian social policy in the European social model map.

Palevičienė, Aistė ; Kauno technologijos universitetas. Simanavičienė, Žaneta ; Kauno technologijos universitetas ; Dumčiuvienė, Daiva ; Kauno technologijos universitetas.

Procedia social and behavioral sciences : 19th international scientific conference economics and management 2014, ICEM-2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam : Elsevier 2014, vol. 156. p. 203-207.

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.11.173.

Viso teksto dokumentas internete

10
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Lithuanian national policy on business clusters / Lolita Jurksiene, Asta Pundziene.

Jurkšienė, Lolita ; Kauno technologijos universitetas. Pundzienė, Asta ; Kauno technologijos universitetas.

Towards greater economic competitiveness: business clusters and cluster policy in Luthuania and Poland. Poznan : Bogucki wydawnictwo naukowe, 2014. p. 17-35.

ISBN: 9788379860098.

11
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Evolution of the clustering phenomenon in the Lithuanian grain sector.

Vaitkevičius, Sigitas ; [[Vaitkevicius, Sigitas]] ; Kauno technologijos universitetas. Stalgienė, Aldona ; [[Stalgiene, Aldona]] ; Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Liberec Economic Forum 2011, 19th-20th September, 2011, Liberec, Czech Republic : proceedings of the 10th International Conference / Technical University of Liberec. Liberec : Technical University of Liberec, 2011. p. 557-569.

ISBN: 9788073727550.

12
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Textile and clothing sector research from clustering perspective / Deimantė Mitkuvienė, Jūratė Stankevičienė.

Mitkuvienė, Deimantė ; Kauno technologijos universitetas. Stankevičienė, Jūratė ; Šiaulių universitetas.

Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. 2005, nr. 2(48). p. 75-83.

ISSN: 1392-0758.

13
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Clusters and regional specialization.

Daraškevičiūtė, Birutė ; Kauno technologijos universitetas.

Changes in Social and Business Environment : proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania : selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bank of Finland, Koaceli University, Panevėžys Science and Technology Park ... [et al.]. Kaunas : Technologija 2009. p. 88-96.

ISSN: 1822-7090.

14
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Lietuvos ekonomikos tarptautinių rodiklių klasterinė analizė / Vladislava Gudonavičiūtė, Šarūnas Mogenis.

Gudonavičiūtė-Bartosevičienė, Vladislava ; Kauno technologijos universitetas. Mogenis, Šarūnas ; Kauno technologijos universitetas.

Verslo vadyba ir gamtosauga : respublikinės teorinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 1996 m. gegužės 24. Vilnius : VU l-kla, 1996. p. 32-36.

ISBN: 9986191947.

15
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Rinkos segmentavimas klasterinės analizės k-vidurkių metodu.

Mileris, Ričardas ; Kauno technologijos universitetas. Glinskienė, Rasa ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007 : [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija. 2007. p. 432-438.

ISSN: 1822-6515.

16
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Modelling of strategic analysis in strategic management.

Vaitkevičius, Sigitas ; Kauno technologijos universitetas.

Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija 2006, no. 4(49). p. 37-47.

ISSN: 1392-2785.

Viso teksto dokumentas internete

17
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Clusterization processes influence to competitiveness: biomass clusters case.

Navickas, Valentinas ; Kauno technologijos universitetas. Vojtovich, Sergej ; Alexander Dubček University of Trenčín ; Švažas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

CITPM 2016 : proceedings of the 1st international conference contemporary issues in theory and practice of management, 21-22 April 2016, Częstochowa, Poland / edited by M. Okręglicka, ... [et al.] Częstochowa : Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016. p. 302-308.

ISBN: 9788365179432.

18
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Klasterių Lietuvoje radimosi prielaidos: nuo neformalaus bendradarbiavimo iki jo įteisinimo.

Grumadaitė, Kristina ; Kauno technologijos universitetas. Jucevičius, Giedrius ; Vytauto Didžiojo universitetas.

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas ; Berlin : De Gruyter Open 2017, Nr. 77. p. 37-56.

ISSN: 1392-1142 ; DOI: 10.1515/mosr-2017-0003.

Viso teksto dokumentas internete

19
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Relation between a cluster's life cycle and competitiveness level.

Malakauskaitė, Asta ; Kauno technologijos universitetas. Navickas, Valentinas ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija 2011, no. 16. p. 214-218.

ISSN: 1822-6515.

20
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Relation between a cluster's life cycle and competitiveness level.

Malakauskaitė, Asta ; [[Malakauskaite, Asta]] ; Kauno technologijos universitetas. Navickas, Valentinas ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and Managament - 2011 : 16th international conference "Economics and Managament", April, 27-29th 2011 : program and reviewed abstract book. Brno : Brno University of Technology, 2011. p. 69-70.

ISBN: 9788021442795.

rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

  • Ieškoma
  • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
  • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus