skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Typological models of motives and effects of adoption of ISO 9000 series standards.

Vilkas, Mantas ; [[Vilkas, Mantas]] ; Kauno technologijos universitetas. Vaitkevičius, Sigitas ; [[Vaitkevicius, Sigitas]] ; Kauno technologijos universitetas.

Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, Vol. 24, no. 4 0.972. p. 373-384.

ISSN: 1392-2785 ; DOI: 10.5755/j01.ee.24.4.4535.

Viso teksto dokumentas internete

2
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The effects of exogenous change on interaction patterns among members of organizational routines.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Procedia social and behavioral sciences : 19th international scientific conference economics and management 2014, ICEM-2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam : Elsevier 2014, vol. 156. p. 135-140.

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.11.135.

Viso teksto dokumentas internete

3
Verslo procesų valdymas : Lietuvos verslo įmonių atvejai ir užduotys savarankiškoms studijoms : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Kokybės vadybos katedra.
Verslo procesų valdymas : Lietuvos verslo įmonių atvejai ir užduotys savarankiškoms studijoms : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Kokybės vadybos katedra.
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Verslo procesų valdymas : Lietuvos verslo įmonių atvejai ir užduotys savarankiškoms studijoms : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Kokybės vadybos katedra.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Kaunas : Technologija, 2013. 82 p. ISBN: 9786090210291 ; DOI: 10.5755/e01.9786090210284.

Viso teksto dokumentas internete

4
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Modelling of planned change of organizational work processes in terms of process’ internal structure.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas. Stancikas, Edmundas Regimundas ; Kauno technologijos universitetas.

Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija 2006, no. 4(49). p. 76-86.

ISSN: 1392-2785.

Viso teksto dokumentas internete

5
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Institucinis izomorfizmas ar efektyvumo paieška? ISO 9000 serijos standartų diegimo motyvai Lietuvoje.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas. Vaitkevičius, Sigitas ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2012, Nr. 17 (4). p. 1613-1619.

ISSN: 1822-6515 ; DOI: 10.5755/j01.em.17.4.3036.

Viso teksto dokumentas internete

6
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Adoption of lean production: preliminary evidence from Lithuania.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas ; Koreckaja, Ivona ; Kauno technologijos universitetas ; Katiliūtė, Eglė ; Kauno technologijos universitetas ; Bagdonienė, Diana ; Kauno technologijos universitetas.

Procedia social and behavioral sciences : 20th international scientific conference economics and management 2015 (ICEM-2015). Amsterdam : Elsevier 2015, vol. 213. p. 884-889.

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.500.

Viso teksto dokumentas internete

7
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Kokybės vadybos sistemos: problemos susijusios su įgyvendinimu / Mantas Vilkas.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Kokybės vadybos vaidmuo Lietuvos ūkio globalizacijos procesuose = Globalization processes and role of quality in the economy of Lithuania : respublikinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. lapkričio 24 d. Kaunas : Technologija, 2005. p. 155-167.

ISBN: 9955099631.

8
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Kokybės problemų identifikavimas / Mantas Vilkas.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba : magistrantų konferencijos pranešimų medžiaga (2002 m. kovo 28 d.). Kaunas : Technologija, 2002. p. 50-54.

ISBN: 9955091479.

9
Pirkimų ir logistikos padalinio funkcijų realizavimo imitacinėje įmonėje [elektroninis išteklius] : metodiniai nurodymai : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas.
Pirkimų ir logistikos padalinio funkcijų realizavimo imitacinėje įmonėje [elektroninis išteklius] : metodiniai nurodymai : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas.
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Pirkimų ir logistikos padalinio funkcijų realizavimo imitacinėje įmonėje [elektroninis išteklius] : metodiniai nurodymai : mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas.

Jasūdienė, Lucija ; Kauno technologijos universitetas ; Pekarskienė, Irena ; Kauno technologijos universitetas ; Pridotkienė, Jūratė ; Kauno technologijos universitetas ; Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas ; Žekevičienė, Alma ; Kauno technologijos universitetas.

Kaunas : Technologija, 2013. 38 p. ISBN: 9786090208489 ; DOI: 10.5755/e01.9786090208489.

Viso teksto dokumentas internete

10
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Rutinų tarpininkai: asmenų priklausančių skirtingoms rutinoms vaidmuo.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija 2010, no. 15. p. 835-843.

ISSN: 1822-6515.

11
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Horizontaliosios organizacijos procesų struktūros nustatymo taktikos.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Kokybės vadybos iššūkiai: vertė vartotojui ar nauda verslui = Challenges of quality management: value for a consumer or benefit for a business: tarptautinės kokybės vadybos konferencijos pranešimų medžiaga, 2006 m. gruodžio 7-8 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas, LR Ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademijos technikos mokslų skyrius. Kaunas : Technologija, 2006. p. 148-159.

ISBN: 9955251689.

12
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The role of emergent networks in a planned change of organizational routines.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas 2014, vol. 13, no. 2 (32) 0.260. p. 42-61.

ISSN: 1648-4460.

13
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Overstandardization of organizational processes.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija 2011, no. 16. p. 992-999.

ISSN: 1822-6515.

14
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Proceso ir rutinos sąvokų santykis.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba - 2007 = Economics and management - 2007 : [12-osios] tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija. 2007. p. 1063-1071.

ISSN: 1822-6515.

15
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Overstandardization of organizational processes.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and Managament - 2011 : 16th international conference "Economics and Managament", April, 27-29th 2011 : program and reviewed abstract book. Brno : Brno University of Technology, 2011. p. 323-324.

ISBN: 9788021442795.

16
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Procesų pokyčių rezultatyvumo vertinimo metodologija.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 : 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija. 2008. p. 854-864.

ISSN: 1822-6515.

17
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Organizacijos procesų tinklas.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Šiuolaikiniai kokybės vadybos pokyčiai 2007 [Elektroninis išteklius] / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas. Kaunas : LKVA, 2007. p. [1-11].

ISBN: 9789955253938.

18
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Organizacijos procesų tinklas.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Šiuolaikiniai kokybės vadybos pokyčiai 2007 : respublikinės kokybės vadybos konferencijos medžiaga [santraukos], 2007 m. gruodžio 6 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas. Kaunas : LKVA, 2007. p. 19-20.

ISBN: 9789955253945.

19
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Kokybės problemų identifikavimo metodai - procesų tobulinimo galimybė / Mantas Vilkas.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Kokybės vadyba - konkurencingo verslo pamatas : respublikinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2001. p. 214-220.

ISBN: 995509088X.

20
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Organizacijos darbo procesų pokyčių rezultatyvumo vertinimo metodologija.

Vilkas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir santraukų rinkinys / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija, 2008. p. 170.

ISBN: 9789955254621.

rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page

Individualizuokite paieškos rezultatus

  1. Keisti

Refine Search Results

Išplėsti paieškos rezultatus

  1.   

Atrinkti

  1. internete (24)
  2. laisvus bibliotekoje(-se) (3)

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

  • Ieškoma
  • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
  • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus