skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 next page
Atrinkti
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Kompiuterių naudojimas žemės ūkio mechanizmų tyrimams / Jurga Ilgakojytė.

Ilgakojytė, Jurga ; Kauno technologijos universitetas.

Informacinės technologijos žemės ūkyje : mokslinė konferencija, Kaunas 1997 m. balandžio 24 : straipsnių rinkinys. Kaunas : Akademija, 1997. p. 44-45.

2
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Inžinerinių sprendimų paieškos metodų taikymas agroįmonių kokybės vadybos sistemose / Juozas Stanevičius, Dalius Serafinas.

Stanevičius, Juozas ; Kauno technologijos universitetas. Serafinas, Dalius.

Ekonomika ir vadyba - 98 : tarptautinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, 1998 m. balandžio 23, 24. Kaunas : Technologija, 1998. p. 383-384.

3
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Valstybės vaidmuo žemės ūkio plėtroje: pasaulio patirtis.

Čiburienė, Jadvyga ; Kauno technologijos universitetas. Keršienė, Reda ; Kauno technologijos universitetas.

Socialiniai mokslai. Ekonomika / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija 1998, Nr. 1 (14). p. 60-64.

ISSN: 1392-0758.

4
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The districts of Lithuania with low heat demand density: A chance for the integration of straw biomass.

Raslavičius, Laurencas ; UAB "Axis Technologies" ; Narbutas, Laimonas ; UAB "Axis Technologies" ; Šlančiauskas, Anupras ; Lietuvos energetikos institutas ; Džiugys, Algis ; Lietuvos energetikos institutas ; Bazaras, Žilvinas ; Kauno technologijos universitetas.

Renewable & Sustainable Energy Reviews. Kidlington : Pergamon-Elsevier Science 2012, vol. 16, iss. 5 5.627. p. 3259-3269.

ISSN: 1364-0321 ; DOI: 10.1016/j.rser.2012.02.060.

Viso teksto dokumentas internete

5
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Darbo užmokestį lemiantys veiksniai: Lietuvos žemės ūkio sektoriaus atvejis.

Šilingienė, Violeta ; Kauno technologijos universitetas. Stukaitė, Dalia ; Kauno technologijos universitetas ; Radvila, Gintautas ; Kauno technologijos universitetas.

Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : research papers / Aleksandro Stulginskio universitetas. Lietuvos agrararinės ekonomikos institutas. Kaunas, Akademija : ASU Leidybos centras 2015, t. 37, Nr. 2. p. 844-852.

ISSN: 1822-6760 ; DOI: 10.15544/mts.2015.27.

Viso teksto dokumentas internete

6
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

State regulation of agricultural policy : Lithuanian case.

Čiburienė, Jadvyga ; Kauno technologijos universitetas. Simanavičienė, Žaneta ; Kauno technologijos universitetas.

Economic Science for Rural Development. No. 17, Finances, Taxes, Investment and Support Systems : proceedings of the international conference, [April 24-25, 2008, Jelgava, Latvia]. Jelgava : Latvia University of Agriculture, 2008. p. 47-51.

ISBN: 9789984999715.

7
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The main factors of development of agricultural sector in the context of European integration: Lithuanian case.

Čiburienė, Jadvyga ; Kauno technologijos universitetas. Dimšaitė, Aistė ; Lietuvos žemės ūkio universitetas ; Vaišnys, Arūnas ; Kauno technologijos universitetas.

Modelling the European Future: Integrating the Old and the New: the 4th scientific volume. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. p. 316-324.

ISBN: 9789955183556.

8
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The model for the evaluation of sustainable agricultural sector development policy.

Pranevičius, Henrikas ; Kauno technologijos universitetas. Andrikaitienė, Rasa ; Lietuvos žemės ūkio universitetas ; Kurlavičius, Algimantas ; Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Citizens and Governance for Sustainable Development : the 4th international conference CIGSUD'2006, September 28-30, 2006, Vilnius, Lithuania : selected papers / edited by W. Leal Filho, D. Dzemydienr, L. Sakalauskas, K. Zavadskas. Vilnius : Technika, 2006. p. 290-294.

ISBN: 9955280417.

9
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Evaluation of the sustainable agricultural sector development policy using modeling.

Pranevičius, Henrikas ; Kauno technologijos universitetas. Andrikaitienė, Rasa ; Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Biometrija ir informacinės technologijos žemės ūkyje: tyrimai ir plėtra = Biometrics and information technologies in agricultural: research and development : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, 2006 m. lapkričio 24-25 d. / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Fundamentinių mokslų studijų institutas. Akademija : [s.n.]. 2006. p. 45-48.

ISSN: 1822-5977.

10
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Motyvacijos teorijų dėsningumai žemės ūkio bendrovėse.

Marcinkevičiūtė, Lina ; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Petrauskienė, Rūta ; Lietuvos žemės ūkio universitetas.

Vagos : mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija : LŽŪU Leidybos centras 2007, Nr. 77 (30). p. 59-66.

ISSN: 1648-116X.

11
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

European Union support for agricultural sector's development in Lithuania.

Jocytė, Rimantė ; Kauno technologijos universitetas. Navickas, Valentinas ; Kauno technologijos universitetas.

Vyznam L'udskeho Potencialu v Regionalnom Rozvoji : zbornik z medzinarodnej konferencje. Podhajska Vychodoeuropska Agentura pre Rozvoj n.o., 2014. p. 41-47.

ISBN: 9788089608133.

12
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Integrated risk assessment at Lithuanian farms.

Girdžiūtė, Laura ; [[Girdziute, Laura]] ; Aleksandro Stulginskio universitetas. Slavickienė, Astrida ; [[Slavickiene, Astrida]] ; Aleksandro Stulginskio universitetas ; Vaitkevičius, Sigitas ; [[Vaitkevicius, Sigitas]] ; Kauno technologijos universitetas.

Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas 2014, vol. 13, no. 1 (31) 0.260. p. 143-154.

ISSN: 1648-4460.

13
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Assimilation of SAPARD support investment in Agricultural holdings.

Čiulevičienė, Vida ; Žemės ūkio universitetas. Čiulevičius, Jonas ; Žemės ūkio universitetas ; Kauno technologijos universitetas ; Kripaitis, Rolandas ; Kauno technologijos universitetas.

Possibilities for rural development in the enlarged Europe : proceedings of the International scientific conference Economic Science for Rural Development. Jelgava : Jelgavas tipografija, 2004. p. 51-57.

ISBN: 9984576221.

14
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Sodinamosios medžiagos sveikumo įtaka obelų augimui ir derliui.

Kviklys, Darius ; Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas (išregistruotas). Žeimė, Jūratė ; [Stankienė, Jūratė] ; Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas (išregistruotas) ; Kemp, Henk ; Applied Plant Research.

Sodininkystė ir daržininkystė : Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto ir Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslo darbai. Kaunas : LSDI, 2006, t. 25(4). p. 62-71. [Recenzuojamas leidinys]

Laisvai prieinamas internete. ISSN: 0236-4212. UDK: 634.1 ; UDK: 632.3 ; UDK: 631.5.

Viso teksto dokumentas internete

15
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Paramos priemonių "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" ir "Žemės ūkio valdų modernizavimas" įsisavinimas ir pagrindinės klaidos.

Jasinskas, Edmundas ; Lietuvos kūno kultūros akademija. Simanavičienė, Žaneta ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija 2010, no. 15. p. 80-85.

ISSN: 1822-6515.

16
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Linų supirkimo kainų konkurentiškumo įvertinimo modelis ir optimalūs žemės ūkio gamybos planai / Vytautas Černius, Pranas Chmieliauskas.

Černius, Vytautas ; Kauno technologijos universitetas. Chmieliauskas, Pranas ; Kauno technologijos universitetas.

Konferencija "Mokslas. Technologija. Verslas". D. 4. Ekonomikos sekcija : pranešimų medžiaga, KTU, 1995 m. vasario 1-2 d. / redakcinė kolegija: Z. Tverkutė, K. Gudas, Č. Meškauskas ... [et al.] ; Kauno technologijos universitetas. Panevėžio politechnikos fakultetas. Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 1995. p. 7-9.

ISBN: 9986489210.

17
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Some friction knots improvements in agricultural machinery.

.

Journal of measurements in engineering / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas : Vibroengineering 2013, vol. 1, issue 3. p. 137-142.

ISSN: 2335-2124.

18
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Web-based information management in virtual agricultural community.

Kurlavičius, Algimantas ; [[Kurlavicius, Algimantas]] ; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Christauskas, Česlovas ; [[Christauskas, Ceslovas]] ; Kauno technologijos universitetas.

Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica. Szczecin : Wydawnictwo Akademii Rolniczej. 2006, no. 249(45). p. 167-174.

ISSN: 1506-1965.

19
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Изменение социально-экономической активности земледельцев в европейской модели сельского хозяйства.

Treinys, Mečislovas ; [[Трейнис, Мечисловас]] ; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vinciūnienė, Valerija ; [[Винцюнене, Валерия]] ; Lietuvos žemės ūkio universitetas ; Vaznonis, Bernardas ; [[Вазнонис, Бернардас]] ; Kauno technologijos universitetas.

Management theory and studies for rural business and infrastructure development. The role of social capital and grass-roots initiatives in rural development = Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslui ir jų infrastruktūros plėtrai. Socialinio kapitalo ir vietos iniciatyvų reikšmė kaimo plėtrai : proceedings of international symposium (May 16-18, 2007) / The State University of Agriculture and Ecology, Zhytomyr, Ukraine; Lithuanian University of Agriculture, Kaunas, Lithuania. Kaunas, Akademija : LŽŪU Leidybos centras 2007, vol. 8(1). p. 271-278.

ISSN: 1822-6760.

20
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The intensivity of financial support for agriculture: Lithuanian case.

Čiburienė, Jadvyga ; Kauno technologijos universitetas.

Aspects and visions of applied economics and informatics, 26-27 March, 2009, Debrecen : proceedings of 4th international congress [Elektroninis išteklius]. Debrecen : University of Debrecen, 2009. p. 1096-1101.

ISBN: 9789639732834.

rezultatas(-ai) 1 2 3 next page

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

  • Ieškoma
  • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
  • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus