skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page
Atrinkti
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Asmenybės motyvavimas mokymo procese.

Jucevičienė, Palmira ; Vytauto Didžiojo universitetas ; Šermukšnytė-Abromaitienė, Laima ; Vilniaus universitetas.

XXXVI dėstytojų mokslinė konferencija : trumpi pranešimai / Lietuvos žemės ūkio ministerija, Lietuvos žemės ūkio akademija. Žemės ūkio mechanizacijos fakultetas. Kaunas-Akademija : LŽŪA leidybinis centras, 1991. p. 19-20.

2
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Benefits of inter-organizational networking in a context of globalization.

Kinduris, Vytenis ; Kauno technologijos universitetas. Jucevičius, Robertas ; Kauno technologijos universitetas.

Business and Management 2012 : the 7th international scientific conference, May 10-11, 2012, Vilnius, Lithuania : selected papers / Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallin University of Technology, International North German Academy of Informatology, Stralsund, Brno University of Technology, Technical University-Sofia, Cracow University of Economics. Vilnius : Technika 2012. p. 1125-1130.

ISSN: 2029-4441.

Viso teksto dokumentas internete

3
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Students’ attitude to job performance: intercultural study / Vilmante Kumpikaite-Valiuniene, Ewa Glinska, Imran Aslan, Antonio Mihi Ramirez.

Kumpikaitė-Valiūnienė, Vilmantė ; Kauno technologijos universitetas ; Glinska, Ewa ; Bialystok University of Technology ; Aslan, Imran ; Bingol University ; Ramírez, Antonio Mihi ; University o Granada.

Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : KTU 2016, vol. 27, iss. 2 0.871. p. 195-204.

ISSN: 1392-2785 ; DOI: 10.5755/j01.ee.27.2.13586.

Viso teksto dokumentas internete

4
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Improving motivation among health care workers in private health care organizations: a perspective of nursing personnel.

Žydžiūnaitė, Vilma ; [[Zydziunaite, Vilma]] ; Kauno technologijos universitetas ; Klaipėdos kolegija. Katiliūtė, Eglė ; [[Katiliute, Egle]] ; Vytauto Didžiojo universitetas.

Baltic journal of management. Oxford : Emerald 2007, Vol. 2, no. 2. p. 213-225.

ISSN: 1746-5265.

Viso teksto dokumentas internete

5
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Crowdsourcing as a key method for start - ups overcoming valley of death / Lina Girdauskiene, Vitalija Venckuviene, Asta Savaneviciene.

Girdauskienė, Lina ; Kauno technologijos universitetas. Venckuvienė, Vitalija ; Kauno technologijos universitetas ; Savanevičienė, Asta ; Kauno technologijos universitetas.

Mediterranean journal of social sciences. Rome : MCSER 2015, vol. 6, no. 3. p. 795-800.

ISSN: 2039-9340 ; DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n3p795.

Viso teksto dokumentas internete

6
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Evaluation of personnel motivation systems.

Šilingienė, Violeta ; Kauno technologijos universitetas.

Inžinerinė ekonomika = Engineering Economics / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija 2002, Nr. 2 (28). p. 61-65.

ISSN: 1392-2785.

7
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Features of public service motivation: theoretical and practical dimension.

Vaisvalavičiūtė, Aušra ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos : mokslo straipsnių rinkinys / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla 2009, nr. 1(14). p. 322-330.

ISSN: 1648-9098.

8
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Žmogus ir jo darbas tarpukario Lietuvos autorių darbuose.

Bučiūnienė, Ilona ; Kauno technologijos universitetas.

Inžinerinė ekonomika : mokslo darbai / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 1995, t. 6. p. 34-44.

ISBN: 9986131979.

9
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Typological models of motives and effects of adoption of ISO 9000 series standards.

Vilkas, Mantas ; [[Vilkas, Mantas]] ; Kauno technologijos universitetas. Vaitkevičius, Sigitas ; [[Vaitkevicius, Sigitas]] ; Kauno technologijos universitetas.

Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, Vol. 24, no. 4 0.972. p. 373-384.

ISSN: 1392-2785 ; DOI: 10.5755/j01.ee.24.4.4535.

Viso teksto dokumentas internete

10
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Matematika ir tarpdalykiniai ryšiai.

Šileikienė, Regina Dalytė ; Kauno technologijos universitetas.

Edukologija : konferencijos "Lietuvos mokslas ir pramonė" pranešimų medžiaga. D. 2 / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 1994. p. 9-11.

ISBN: 9986131847.

11
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Nematerialinis motyvavimas Lietuvos verslo įmonėse.

Naujokienė, Violeta ; Kauno technologijos universitetas ; Denisova, Olga ; Kauno technologijos universitetas ; Sinkevičienė, Asta ; Kauno technologijos universitetas ; Gelūnaitė, Martyna ; Kauno technologijos universitetas ; Pakalnytė, Lina ; Kauno technologijos universitetas ; Keblerytė, Jūratė ; Kauno technologijos universitetas.

Tiltas į ateitį = The bridge to the future : [elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija 2014, Nr. 1 (8). p. 422-427.

ISSN: 2029-9346.

Viso teksto dokumentas internete

12
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Motives and career barriers choosing studies in Physics and Mathematics: gender aspects.

Augustinienė, Aldona ; Kauno technologijos universitetas. Urbonienė, Aistė ; Vilniaus universitetas.

Romanian journal of applied psychology. Timisoara : West University of Timisoara 2010, vol. 12, no. 1. p. 21-30.

ISSN: 1454-8062.

Viso teksto dokumentas internete

13
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Research on expectations of the employees in respect of reward for different inputs: case of Lithuania and Turkey.

Lipinskienė, Diana ; Kauno technologijos universitetas. Guloglu, Tuncay ; Kocaeli University.

Changes in Social and Business Environment : proceedings of the 2nd international conference, November 8-9, 2007, Panevėžys, Lithuania : selected papers / Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Bulgarian Association of Management and Engineering, Koaceli University, Martin-Luther University ... [et al.]. Kaunas : Technologija. 2007. p. 144-150.

ISSN: 1822-7090.

14
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Darbo produktyvumo santykis su efektyvumu, rezultatyvumu ir kokybe.

Vanagas, Povilas ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba - 2008 = Economics and management - 2008 : 13-osios tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga [Elektroninis išteklius] / Kauno technologijos universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaliningrado valstybinis technikos universitetas. Ekonomikos fakultetas, Rygos technikos universitetas. Inžinerinės ekonomikos fakultetas. Kaunas : Technologija. 2008. p. 848-853.

ISSN: 1822-6515.

15
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Kokybės vadyba - darbo produktyvumo gerinimo veiksnys.

Vanagas, Povilas ; Kauno technologijos universitetas.

Kokybės vadybos vaidmuo organizacijų vystymosi procese [elektroninis išteklius] : respublikinės kokybės vadybos konferencijos medžiaga, 2008 m. lapkričio 27 d. / Lietuvos kokybės vadybos asociacija, Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2008. p. [1-5].

ISBN: 9789955255970.

16
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Asmenybės motyvavimas mokymo procese.

Jucevičienė, Palmira ; Vytauto Didžiojo universitetas. Abromaitienė, Laima ; Vilniaus universitetas.

XXXVI dėstytojų mokslinė konferencija : trumpi pranešimai / Lietuvos žemės ūkio ministerija, Lietuvos žemės ūkio akademija. Žemės ūkio mechanizacijos fakultetas. Kaunas-Akademija : LŽŪA leidybinis centras, 1991. p. 19-20.

17
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Activation of participation motivation directed towards agents: a conceptual model.

Tijūnaitienė, Rigita ; [[Tijunaitiene, Rigita]] ; Šiaulių universitetas. Neverauskas, Bronius ; Kauno technologijos universitetas.

Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija 2009, no. 4(64). p. 71-77.

ISSN: 1392-2785.

18
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Valstybės tarnautojų veiklos motyvų ypatumai.

Vaisvalavičiūtė, Aušra ; Kauno technologijos universitetas.

Vadyba = Journal of Management / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla 2009, Vol. 14, no. 2. p. 171-177.

ISSN: 1648-7974.

19
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Teachers’ emotional and motivational reactions within working environment moment change: case of Lithuanian Education reform.

Turčinskaitė-Andujar, Aušra ; Kauno technologijos universitetas.

Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. 2007, nr. 2(56). p. 26-37.

ISSN: 1392-0758.

20
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Valstybės tarnautojų motyvavimo sistemos teisinis reglamentavimas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Raguckienė, Laura ; Mykolo Romerio universitetas. Vaisvalavičiūtė, Aušra ; Kauno technologijos universitetas.

Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka : mokslinių straipsnių rinkinys = Public security of public order : scientific articles / Mykolo Romerio universitetas. Viešojo saugumo fakultetas. Kaunas : Mykolo Romerio universitetas 2012, Nr. 8. p. 210-226.

ISSN: 2029-1701.

rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page

Individualizuokite paieškos rezultatus

  1. Keisti

Refine Search Results

Išplėsti paieškos rezultatus

  1.   

Atrinkti

  1. internete (62)

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

  • Ieškoma
  • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
  • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus