skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page
Atrinkti
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Žaliųjų stogų reikšmė kuriant šiuolaikinę automobilių kelių paslaugų objektų architektūrą (Lietuvos pavyzdžiu).

Matijošaitienė, Irina ; Kauno technologijos universitetas. Kučinskienė, Jurga ; Kauno technologijos universitetas ; Klaipėdos valstybinė kolegija.

Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009, Nr. 3(24). p. 74-80. [Recenzuojamas leidinys]

Laisvai prieinamas internete. ISSN: 1648-8776. UDK: 69.

Viso teksto dokumentas internete

2
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Desining reusable active learning object by using its information model / Asta Slotkienė, Kazys Baniulis, Giedrius Paulikas.

Slotkienė, Asta ; Šiaulių universitetas. Baniulis, Kazys Tomas ; Kauno technologijos universitetas ; Paulikas, Giedrius ; Kauno technologijos universitetas.

Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2009, Nr.3(24). p. 107-113. [Recenzuojamas leidinys]

Laisvai prieinamas internete. ISSN: 1648-8776. UDK: 004.

Viso teksto dokumentas internete

3
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Peculiarities of foreign language learning at LUHS, KTU, and ASU: the students’ attitude / Liudmila Kirikova, Irmantas Ramanauskas, Edita Latvelienė, Sigita Stankevičienė, Dalia Kačergienė.

Dulksnienė, Liudmila ; [Kirikova, Liudmila] ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ; Ramanauskas, Irmantas ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ; Latvelienė, Edita ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ; Stankevičienė, Sigutė ; [Stankevičienė, Sigita] ; Aleksandro Stulginskio universitetas ; Kačergienė, Dalia ; Kauno technologijos universitetas.

Darnioji daugiakalbystė = Sustainable multilingualism. Vilnius : Versus aureus, 2014, Nr. 4. p. 72-86. [Recenzuojamas leidinys]

Laisvai prieinamas internete. ISSN: 2335-2019 ; DOI: 10.7220/2335-2027.4.5. UDK: 800:37 ; UDK: 811.

Viso teksto dokumentas internete

4
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Užsienio kalbų mokymosi ypatumai LSMU, KTU ir ASU: studentų požiūris / Liudmila Kirikova, Edita Latvelienė, Dalia Kačergienė, Sigita Stankevičienė, Julius Ramanauskas.

Dulksnienė, Liudmila ; [Kirikova, Liudmila] ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ; Latvelienė, Edita ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ; Kačergienė, Dalia ; Kauno technologijos universitetas ; Stankevičienė, Sigutė ; Aleksandro Stulginskio universitetas ; Ramanauskas, Irmantas ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Darnioji daugiakalbystė = Sustainable multilingualism : II tarptautinė mokslinė konferencija "Darnioji daugiakalbystė: tyrimai, studijos, kultūra" : 2013 m. rugsėjo 27-28 d. = 2nd International scientific conference "Sustainable multilingualism: research, studies, culture : 27-28 September 2013 / Vytauto Didžiojo universitetas/Vytautas Magnus University. Institute of Foreign Languages ; Scientific committee: Vilma Bijeikienė, Andrea Bernini, Loic Boizou [et al.]. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2013. p. 43.

ISSN: 2335-2019. UDK: a 800:37.

Viso teksto dokumentas internete

5
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Sustainability as a key driver for innovations in organization.

Sargūnas, Gediminas ; Panevėžio kolegija. Susnienė, Dalia ; Kauno technologijos universitetas ; Žostautienė, Daiva ; Kauno technologijos universitetas.

Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje : IV tarptautinės mokslinės konferencijos "Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis" moksliniai straipsniai = Applied research in studies and practice : IV international scientific conference „Trends in Science and Studies Under Conditions of Globalization“ scientific articles. Panevėžys : Panevėžio kolegija, 2016, Nr. 12(1). p. 5-13.

ISSN: 2029-1280.

6
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Darbuotojų žinių poreikis šiuolaikinėje organizacijoje.

Malcienė, Zita ; Panevėžio kolegija ; Glinskienė, Rasa ; Panevėžio kolegija ; Unterhauser, Laima ; Panevėžio kolegija ; Vadlugienė, Zita ; UAB "Šiaurės verslo grupė".

Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje : IV tarptautinės mokslinės konferencijos "Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis" moksliniai straipsniai = Applied research in studies and practice : IV international scientific conference „Trends in Science and Studies Under Conditions of Globalization“ scientific articles. Panevėžys : Panevėžio kolegija, 2016, Nr. 12(1). p. 55-63.

ISSN: 2029-1280.

7
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Robotikos taikymas STEAM sistemoje.

Sinkevičius, Vytenis ; Kauno technologijos universitetas. Urbanavičiūtė, Lina ; Kauno technologijos universitetas ; Panevėžio kolegija.

Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje : IV tarptautinės mokslinės konferencijos "Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis" moksliniai straipsniai = Applied research in studies and practice : IV international scientific conference „Trends in Science and Studies Under Conditions of Globalization“ scientific articles. Panevėžys : Panevėžio kolegija, 2016, Nr. 12(1). p. 38-46.

ISSN: 2029-1280.

8
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Studentų pasirengimo ir motyvacijos informatikos inžinerijos krypties studijoms tyrimas.

Lieponienė, Jurgita ; Panevėžio kolegija. Ragalytė, Birutė ; Panevėžio kolegija ; Sinickas, Henrikas ; Panevėžio kolegija.

Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje : IV tarptautinės mokslinės konferencijos "Mokslo ir studijų tendencijos globalizacijos sąlygomis" moksliniai straipsniai = Applied research in studies and practice : IV international scientific conference „Trends in Science and Studies Under Conditions of Globalization“ scientific articles. Panevėžys : Panevėžio kolegija, 2016, Nr. 12(1). p. 47-54.

ISSN: 2029-1280.

9
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Values and attitudes of Nordic language teachers towards second language education / Christina von Post, Patrik Wikström, Helge Räihä, Vilmantė Liubinienė.

von Post, Christina ; Dalarna University ; Wikström, Patrik ; Örebro University ; Räihä, Helge ; Örebro university ; Liubinienė, Vilmantė ; Kauno technologijos universitetas.

Darnioji daugiakalbystė = Sustainable multilingualism. Kaunas ; Berlin : Vytauto Didžiojo universitetas ; De Gruyter Open, 2017, vol. 10, iss. 1. p. 194-212. [Recenzuojamas leidinys]

ISSN: 2335-2019 ; DOI: 10.1515/sm-2017-0010.

Viso teksto dokumentas internete

10
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Grindžiamoji teorija – kokybinė edukologijos tyrimų metodologijos strategija.

Žydžiūnaitė, Vilma ; Kauno technologijos universitetas. Virbalienė, Akvilė ; Klaipėdos valstybinė kolegija ; Staniškienė, Eglė ; [Katiliūtė, Eglė] ; Kauno technologijos universitetas.

Pedagogika. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006, Nr. 83. p. 57-63. [Recenzuojamas leidinys]

Laisvai prieinamas internete. ISSN: 1392-0340. UDK: 37.01.

Viso teksto dokumentas internete

11
Material Type:
Kelios versijos

The state support for small and medium sized companies: general and practical aspects of Lithuania.

Adamonienė, Rūta ; Kauno technologijos universitetas. Kartašova, Jekaterina ; [Trifonova, Jekaterina] ; Vytauto Didžiojo universitetas.

Rastos kelios versijos
Peržiūrėti visas ( 2 ) versijas

12
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Darbuotojų amžiaus įvairovės valdymas.

Čiutienė, Rūta ; Kauno technologijos universitetas. Railaitė, Rasa ; Kauno technologijos universitetas.

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013, nr. 68. p. 27-40. [Recenzuojamas leidinys]

Laisvai prieinamas internete. ISSN: 1392-1142 ; DOI: 10.7220/MOSR.1392.1142.2013.68.2. UDK: 331 ; UDK: 658.

Viso teksto dokumentas internete

13
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

English word formation patterns and translation there of in the institutional register.

Horbačauskienė, Jolita ; Kauno technologijos universitetas ; Kalinauskas, Mantas ; Kauno technologijos universitetas ; Petrylaitė, Regina ; Kauno technologijos universitetas ; Vėžytė, Tatjana ; Kauno technologijos universitetas.

Kalbų studijos = Studies about languages / Kauno technologijos universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Užsienio kalbų centras. Kaunas : KTU, 2015, Nr. 26. p. 71-82. [Recenzuojamas leidinys]

ISSN: 1648-2824 ; DOI: 10.5755/j01.sal.0.26.12424.

Viso teksto dokumentas internete

14
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Theoretical investigation of customer satisfaction concept.

Navikaitė, Aida ; ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ; Kauno technologijos universitetas. Navickas, Valentinas ; Kauno technologijos universitetas.

Social and economic revue = Sociálno-ekonomická revue. Trenčin : Alexander Dubček University of Trenčin, 2015, vol. 13, iss. 3. p. 157-161. [Recenzuojamas leidinys]

ISSN: 1336-3727.

Viso teksto dokumentas internete

15
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Pokyčių komunikacija viešajame sektoriuje: tyrimo metodologinis konstruktas.

Valackienė, Asta ; Kauno technologijos universitetas. Trofimovas, Viktoras ; Kauno technologijos universitetas.

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2015, Nr. 73. p. 121-141. [Recenzuojamas leidinys]

ISSN: 1392-1142 ; DOI: 10.7220/MOSR.2335.8750.2015.73.7.

Viso teksto dokumentas internete

16
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Usage of secondary materials aiming to increase company's competitive advantage: cement industry's case / Vaida Godvisaite, Valentinas Navickas, Valentas Gruzauskas.

Godvišaitė, Vaida ; Kauno technologijos universitetas. Navickas, Valentinas ; Kauno technologijos universitetas ; Gružauskas, Valentas ; Kauno technologijos universitetas.

Social and economic revue = Sociálno-ekonomická revue. Trenčin : Alexander Dubček University of Trenčin, 2015, vol. 13, no. 2. p. 130-136. [Recenzuojamas leidinys]

ISSN: 1336-3727.

17
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Podmienky a výhody rodinného podnikania.

Srovnalíková, Paulína ; Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne. Pekarskienė, Irena ; Kauno technologijos universitetas.

Social and economic revue = Sociálno-ekonomická revue. Trenčin : Alexander Dubček University of Trenčin, 2015, vol. 13, iss. 3. p. 31-38. [Recenzuojamas leidinys]

ISSN: 1336-3727.

Viso teksto dokumentas internete

18
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Valstybės skolos rodiklių ir skolos įtakos ekonomikai tyrimas Lietuvoje.

Barkauskaitė, Aida ; Kauno technologijos universitetas. Šimkus, Antanas ; Kauno technologijos universitetas.

Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2015, Nr. 2 (44). p. 6-13. [Recenzuojamas leidinys]

ISSN: 1648-8776.

Viso teksto dokumentas internete

19
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Ekonominių ciklų ypatumai ir analizė Lietuvoje.

Barkauskaitė, Aida ; Kauno technologijos universitetas. Eglinskaitė, Vaida ; Kauno technologijos universitetas.

Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of young scientists. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2015, Nr. 2(44). p. 14-21. [Recenzuojamas leidinys]

ISSN: 1648-8776.

Viso teksto dokumentas internete

20
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Valiutų kursų analizei ir prognozavimui naudojamų metodų testavimas.

Nedzveckas, Jonas ; Kauno kolegija. Dapkus, Rimantas ; Kauno technologijos universitetas.

Vadyba = Journal of Management / Vakarų Lietuvos verslo kolegija. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013, Vol. 22, no. 1. p. 121-126. [Recenzuojamas leidinys]

ISSN: 1648-7974.

Viso teksto dokumentas internete

rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page

Individualizuokite paieškos rezultatus

  1. Keisti

Refine Search Results

Išplėsti paieškos rezultatus

  1.   

Atrinkti

  1. internete (82)

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

  • Ieškoma
  • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
  • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus