skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lans : applications of IEEE/ANSI 802 standards / Thomas W. Madron.
Lans : applications of IEEE/ANSI 802 standards / Thomas W. Madron.
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Lans : applications of IEEE/ANSI 802 standards / Thomas W. Madron.

Madron, Thomas W.

New York : John Wiley & sons, 1989. 308 p. : iliustr. ISBN: 0471620491. UDK: 006.

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (D179532 )(GetIt)

2
Material Type:
Žurnalas
Įrašyti į e. lentyną

Государственные стандарты : указатель : 2003 : (по состоянию на 1 января 2003 г.) / Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии.

Москва : ИПК Издательство стандартов, 2003. 3 t. ISSN: 0134-8752. UDK: 006 (470).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (Ez5427 )(GetIt)

3
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Produktų tarptautinėms rinkoms standartizacija ir adaptacija.

Beržinskaitė, Akvilė ; Kauno technologijos universitetas. Ciegytė, Simona ; Kauno technologijos universitetas.

Tiltas į ateitį = The bridge to the future [elektroninis išteklius]. Kaunas : Technologija 2015, Nr. 1(9). p. 272-276.

ISSN: 2029-9346 ; DOI: 10.5755/e01.20299346.

Viso teksto dokumentas internete

4
ISO technical programme 1997 = programme technique.
ISO technical programme 1997 = programme technique.
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

ISO technical programme 1997 = programme technique.

Geneve : International Organization for Standartization, 1997. 245 p. ISBN: 9267011014. UDK: 006.

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (E26217 )(GetIt)

5
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Роль стандартизации и унификации в сокращении сроков / И.Ф. Шафоростов, В.А. Никифоров.

Шафоростов, И.Ф. Никифоров, В.А.

Москва : Издательство стандартов, 1976. 152 p. : iliustr. UDK: 006.

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (D135838 )(GetIt)

6
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Беседы о стандартизации / Я.М. Сорин, А.В. Лебедев.

Сорин, Я.М. Лебедев, А.В.

Москва : Издательство стандартов, 1968. 244 p. UDK: 006.

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (D130557 )(GetIt)

7
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

LST 0-3-2:2005. Standartizacija. D. 3, Lietuvos standartų turinys ir įforminimas. Podalis 2, Terminų standartai ir ne terminų standartų terminų skyriai (nelygiavertis ISO 10241:1992) = Standartization. Pt. 3, Content and presentation of Lithuanian standards. Chapter 2, Standards of terms and clauses of terms in standards other than terminology standards / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2005. 38 p. UDK: 006 (474.5).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (GetIt)

8
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

[LST EN 45020:2007]. Standartizacija ir su ja susijusi veikla. Bendrasis aiškinamasis žodynas (ISO/IEC Guide 2:2004) = Standartization and related activities. General vocabulary : Europos standartas EN 45020:2006 turi Lietuvos standarto LST EN 45020:2007 statusą / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2008. 46 p. UDK: 006 (038) =00.

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (GetIt)

9
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

[LST 0-3-3:1999]. Standartizacija. D. 3, Lietuvos standartų turinys ir įforminimas. D. 3, Atitikties įvertinimo aspektai = Standartization. Pt. 3, Drafting and presentation of Lithuanian standards. Chapter 3, Aspects for conformity assessment / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 1999. 3 p. UDK: ICS 01.120.00; 03.120.20 ; UDK: 006 (474.5).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (GetIt)

10
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

Lietuvos standartų katalogas 2001 / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2001. 856 p. UDK: 006 (474.5) (085).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (E27151 )(GetIt)

11
ISO Catalogue 1998 : english version.
ISO Catalogue 1998 : english version.
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

ISO Catalogue 1998 : english version.

Geneve : International Organization for Standartization, 1998. 1138 p. ISBN: 9267102680. UDK: 006 (083).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (E26218 )(GetIt)

12
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

[LST 0-2-3:2008]. Standartizacija. D. 2, Bendrosios standartizacijos darbo taisyklės. Podalis 3, ETSI lygmuo = Standartzation. Pt. 2, Common rules for standartization work. Chapter 3, ETSI level : ETSI techninės darbo procedūros, priimtos 2006 m. lapkričio 22 d. ETSI Generalinėje asmblėjoje, turi Lietuvos standarto LST 0-2-3:2008 statusą / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2008. 47 p. UDK: 006 (474.5).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (GetIt)

13
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

[LST 0-4:2008]. Standartizacija. D. 4, Tarptautinių, regioninių ir užsienio valstybių standartizacijos ir standartizacinių organizacijų ir institucijų standartų bei kitų leidinių taikymas = Standartization. Pt. 4, Application of standards and other publications prepared by international and regional standards and standardizing organizations and foreign countries national standards bodies / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2008. 3 p. UDK: 006 (474.5).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (GetIt)

14
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

[LST 0-5-1:2008]. Standartizacija. D. 5, Tarptautinių standartų ir kitų leidinių perėmimas regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu. Podalis 1, Tarptautinių standartų perėmimas (tapatus ISO/IEC Guide 21-1:2005) = Standartization. Pt. 5, Regional and national adoption of International Standards and other International Deliverables. Chapter 1, Adoption of International Standards : tarptautinių standartizacijos organizacijų ISO ir IEC vadovas ISO/IEC Guide 21-1:2005 Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables - Part 1: Adoption of International Standards turi Lietuvos standarto LST 0-5-1:2008 statusą / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2008. 23 p. UDK: 006 (474.5).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (GetIt)

15
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

LST 0-2-1:2008. Standartizacija. D. 2, Bendrosios standartizacijos darbo taisyklės. Podalis 1, Nacionalinis lygmuo = Standartization. Pt. 2, Common rules for standartization work. Chapter 1, National level / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2008. 25 p. UDK: 006 (474.5).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (GetIt)

16
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

[LST 0-5-2:2008]. Standartizacija. D. 5, Tarptautinių standartų ir kitų leidinių perėmimas regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu. Podalis 2, Tarptautinių leidinių, išskyrus tarptautinius standartus, perėmimas (tapatus ISO/IEC Guide 21-2:2005) = Standartization. Pt. 5, Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables. Chapter 2, Adoption of International Deliverables other than International Standards : tarptautinių standartizacijos organizacijų ISO ir IEC vadovas ISO/IEC Guide 21-1:2005 Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables - Part 2: Adoption of International Deliverables other than International Standards turi Lietuvos standarto LST 0-5-2:2008 statusą / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2008. 10 p. UDK: 006 (474.5).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (GetIt)

17
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

[LST 0-3-1:2008]. Standartizacija. D. 3, Standartų ir kitų leidinių sandara ir įforminimas. Podalis 1, Bendrosios nuostatos = Standartization. Pt. 3, Structure and presentation of standards and other publications. Chapter 1, General provisions : CEN/CENELEC vidaus reglamentų 3 dalis CEN/CENELEC Internal Regulations - Part 3: Rules for the structure and drafting of CEN/CENELEC publications (ISO/IEC Directives - Part 2, modified), išleista 2006 m. gruodžio mėn., turi Lietuvos standarto LST 0-3-1:2008 statusą / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2008. 79 p. UDK: 006 (474.5).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (GetIt)

18
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

[LST 0-2-2:2008]. Standartizacija. D. 2, Bendrosios standartizacijos darbo taisyklės. Podalis 2, CEN ir CENELEC lygmuo = Standartization. Pt. 2, Common rules for standartization work. Chapter 2, CEN/CENELEC level : CEN/CENELEC vidaus reglamentų 2 dalis CEN/CENELEC Internal Regulations - Part 2: Common rules for standartization work, 2006 turi Lietuvos standarto LST 0-2-2:2008 statusą / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2008. 42 p. UDK: 006 (474.5).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (GetIt)

19
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

[LST 0-6:2008]. Standartizacija. D. 6, Europos standartizacijos organizacijų standartų ir kitų leidinių perėmimas nacionaliniu lygmeniu = Standartization. Pt. 6, Taking over an of the standards and other deliverables of European organizations for standartization at a national level / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2008. 19 p. UDK: 006 (474.5).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (GetIt)

20
Material Type:
Standartas
Įrašyti į e. lentyną

[LST 0-6:2008+1K:2010]. Standartizacija. D. 6, Europos standartizacijos organizacijų standartų ir kitų leidinių perėmimas nacionaliniu lygmeniu = Standardization. Pt. 6, Taking over of the standards and other deliverables of European organizations for standardization at a national level / Lietuvos standartizacijos departamentas.

Vilnius : Lietuvos standartizacijos departamentas, 2010. 18 p. UDK: 006.05 (474.5).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (GetIt)

rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page

Individualizuokite paieškos rezultatus

 1. Keisti

Refine Search Results

Išplėsti paieškos rezultatus

 1.   

Metai 

From To
 1. Iki1978 
 2. 1978-1987 
 3. 1988-1996 
 4. 1997-2005 
 5. Po 2005 
 6. Daugiau pasirinkimų open sub menu

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus