skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Informacinių technologijų taikymas studijų procese: palyginamoji analizė.

Čiarnienė, Ramunė ; Kauno technologijos universitetas. Vienažindienė, Milita ; Kauno technologijos universitetas ; Kumpikaitė, Vilmantė ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2012, no. 17(4). p. 1552-1558.

ISSN: 1822-6515 ; DOI: 10.5755/j01.em.17.4.3028.

Viso teksto dokumentas internete

2
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

System architecture model based on service-oriented architecture technology.

Gurbuz, Tarkan ; Middle East Technical University. Gudonienė, Daina ; Kauno technologijos universitetas ; Rutkauskiene, Danguole ; Kauno technologijos universitetas.

Information and Software Technologies : 19th international conference, ICIST 2013, Kaunas, Lithuania, October 10-11, 2013 : proceedings / [edited by] Tomas Skersys, Rimantas Butleris, Rita Butkiene. Berlin, Heidelberg : Springer, 2013. p. 102-113.

ISBN: 9783642419461 ; DOI: 10.1007/978-3-642-41947-8.

Viso teksto dokumentas internete

3
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Agent system as complex support for the learning process.

Targamadzė, Aleksandras ; [[Targamadze, Aleksandras]] ; Kauno technologijos universitetas. Petrauskienė, Rūta ; [[Petrauskiene, Ruta]] ; Alytaus kolegija.

Information and software technologies : proceedings of the 18th international conference, ICIST 2012, Kaunas, Lithuania, September 13-14, 2012 / [Edited by] Tomas Skersys, Rimantas Butleris, Rita Butkiene. Berlin : Springer, 2012. p. 397-405.

ISBN: 9783642333071 ; DOI: 10.1007/978-3-642-33308-8.

Viso teksto dokumentas internete

4
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The role of information technologies while encouraging rural development in Lithuania / Aldona Čiutienė, Jurga Ilgakojytė.

Čiutienė, Aldona. Ilgakojytė, Jurga ; Kauno technologijos universitetas.

Transactions of the Estonian Agricultural University. Tartu : Estonian Agricultural University, 1998. p. 202-205.

5
Material Type:
Kelios versijos

Už CEBIT'98 slenksčio - XXI amžius / Alfredas Otas.

Otas, Alfredas ; Kauno technologijos universitetas.

Rastos kelios versijos
Peržiūrėti visas ( 2 ) versijas

6
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Modernization of Information Technologies studies at university level / Juozas Adomavičius, Eduardas Bareiša, Vitalija Keršienė, Vitolis Sekliuckis.

Adomavičius, Juozas ; Kauno technologijos universitetas ; Bareiša, Eduardas ; Kauno technologijos universitetas ; Keršienė, Vitalija ; Kauno technologijos universitetas ; Sekliuckis, Vitolis ; Kauno technologijos universitetas.

Informatics in education : an international journal. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics. 2004, Vol. 3, no. 1. p. 3.

ISSN: 1648-5831.

7
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

E-learning process: students' perspective.

Kumpikaitė, Vilmantė ; [[Kumpikaite, Vilmante]] ; Kauno technologijos universitetas. Duoba, Kęstutis ; [[Duoba, Kestutis]] ; Kauno technologijos universitetas.

E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning : selected, per reviewed papers from the 2012 International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning (IC4E 2012), January 5-7, 2012, Singapore. Singapore : IACSIT Press 2012, Vol. 27. p. 130-134.

ISSN: 2010-4626.

8
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Informacinių technologijų taikymas rengiant pedagogus: KTU atvejis.

Bankauskienė, Nijolė ; Kauno technologijos universitetas. Masaitytė, Ramunė ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Studijos šiuolaikinėje visuomenėje : 2-os tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga = Studies in modern society : material of the 2nd international scientific sonference Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija, 2015. p. 4-13.

ISBN: 9789955859031.

Viso teksto dokumentas internete

9
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Semantic motivation of the terminologized lexis in the field of information technologies.

Celiešienė, Vilija ; Kauno technologijos universitetas. Juzelėnienė, Saulutė ; Kauno technologijos universitetas.

Processes, maps, narratives : 3rd international congress of numanities (ICoN 2016), 23-26 May, Kaunas : program and abstracts / International Semiotics Institute Kaunas University of Technology. Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2016. p. 56-57.

ISBN: 9786090212288.

Viso teksto dokumentas internete

10
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The problems of application of training methods in training of information technologies.

Sturienė, Rima ; Kauno technologijos universitetas. Kubiliūnas, Ramūnas ; Kauno technologijos universitetas ; Targamadzė, Aleksandras ; Kauno technologijos universitetas.

InfoTech-2013 : proceedings of the 27th international conference on information technologies, 19-20 September, 2013, Varna, Bulgaria. Sofia : Publishing House of Technical University 2013. p. 237-246.

ISSN: 1314-1023.

11
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The problems of the implementation of information technologies from the aspect of human resources.

Repečkienė, Aušra ; Kauno technologijos universitetas. Kudokienė, Nida ; Kauno technologijos universitetas.

Changes in Social and Business Environment : proceedings of the 1st international conference, November 17-18, 2006, Lithuania / Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Martinther University, University of Tartu. Institute for Social Research. Kaunas : Technologija, 2006. p. 187-191.

ISBN: 9955251565.

12
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Applying information technologies to selection of profession: development of testing portal.

Dėmenienė, Alina ; Kauno technologijos universitetas. Valackienė, Asta ; Kauno technologijos universitetas ; Padaigienė, Regina ; Kauno technologijos universitetas.

Information Technologies at School : 2nd international conference informatics in secondary schools: evolution and perspectives, November 7-11, 2006, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius : Institute of Mathematics and Informatics, 2006. p. 683-690.

ISBN: 9955680474.

13
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Changes in study process: issues of information technologies.

Čiarnienė, Ramunė ; [[Ciarniene, Ramune]] ; Kauno technologijos universitetas. Kumpikaitė, Vilmantė ; [[Kumpikaite, Vilmante]] ; Kauno technologijos universitetas ; Vienažindienė, Milita ; [[Vienazindiene, Milita]] ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija 2011, no. 16. p. 683-689.

ISSN: 1822-6515.

14
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Facebook's implementation in to study process.

Kumpikaitė, Vilmantė ; [[Kumpikaite, Vilmante]] ; Kauno technologijos universitetas. Duoba, Kęstutis ; [[Duoba, Kestutis]] ; Kauno technologijos universitetas.

Hradec Economic Days 2014 : the international conference "Economic development and management of regions", February 4-5, 2014, Hradec Králové, Czech Republic : peer-reviewed conference proceedings. Part IV. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. p. 386-392.

ISBN: 9788074353697.

Viso teksto dokumentas internete

15
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Changes in study process: issues of information technologies.

Čiarnienė, Ramunė ; [[Ciarniene, Ramune]] ; Kauno technologijos universitetas. Kumpikaitė, Eglė ; [[Kumpikaite, Egle]] ; Kauno technologijos universitetas ; Vienažindienė, Milita ; [[Vienazindiene, Milita]] ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and Managament - 2011 : 16th international conference "Economics and Managament", April, 27-29th 2011 : program and reviewed abstract book. Brno : Brno University of Technology, 2011. p. 215-216.

ISBN: 9788021442795.

16
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Is it possible to implement cutting-edge technologies into study process?.

Kumpikaitė, Vilmantė ; [[Kumpikaite, Vilmante]] ; Kauno technologijos universitetas. Duoba, Kęstutis ; Kauno technologijos universitetas.

9th International Conference of Knowledge, Economy & Management [elektroninis išteklius], Jun 23-25, 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina : proceedings. Sarajevo : International University of Sarajevo, 2011 2011. p. 2082-2090.

ISSN: 2232-951X.

17
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo ypatumai Šakių rajono savivaldybėje.

Milė, Rasita ; Kauno technologijos universitetas. Junevičius, Algis ; Kauno technologijos universitetas.

Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration / Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas. Kaunas : KTU 2013, T. 12, nr. 3. p. 455-469.

ISSN: 1648-2603 ; DOI: 10.5755/j01.ppaa.12.3.5289.

Viso teksto dokumentas internete

18
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The problems of information technologies skills training in the university.

Sturienė, Rima ; Kauno technologijos universitetas. Kubiliūnas, Ramūnas ; Kauno technologijos universitetas ; Targamadzė, Aleksandras ; Kauno technologijos universitetas.

International journal on information technologies and security. Sofia : Union of Scientists 2014, vol. 6, no. 1. p. 15-26.

ISSN: 1313-8251.

19
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The use of information technology tools for improving the quality of learning.

Targamadzė, Aleksandras ; [[Targamadze, Aleksandras]] ; Kauno technologijos universitetas. Petrauskienė, Rūta ; [[Petrauskiene, Ruta]] ; Alytaus kolegija.

Information Technologies' 2011 : proceedings of the 17th international conference on Information and Software Technologies, IT 2011, Kaunas, Lithuania, April 27-29, 2011 / Edited by R. Butleris, R. Butkiene ; Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija 2011. p. 209-214.

ISSN: 2029-0020.

20
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The MSc. in information technologies of distance education : are we ready for the future education?.

Rutkauskienė, Danguolė ; [[Rutkauskiene, Danguole]] ; Kauno technologijos universitetas ; Gudonienė, Daina ; [[Gudoniene, Daina]] ; Kauno technologijos universitetas ; Ostreika, Armantas ; Kauno technologijos universitetas ; Mušankovienė, Vilma Rūta ; [[Musankoviene, Vilma Ruta]] ; Kauno technologijos universitetas ; Gurbuz, Tarkan ; Middle East Technical University.

Future-Learning 2012 : 4th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2012 : e-Learning, November 14-16, 2012, Istanbul, Turkey : proceedings. Istanbul : Istanbul University, 2012. p. 583-592.

ISBN: 9789754049237.

rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page

Individualizuokite paieškos rezultatus

 1. Keisti

Refine Search Results

Išplėsti paieškos rezultatus

 1.   

Metai 

From To
 1. Iki1998 
 2. 1998-2002 
 3. 2003-2007 
 4. 2008-2013 
 5. Po 2013 
 6. Daugiau pasirinkimų open sub menu

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

 • Ieškoma
 • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
 • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus