skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page
Patikslintas: metai: Iki1965 atsisakyti tikslinimo
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The prblem of distinguishing acoustical signals from statistical characteristics of their phase picture / Romualdas Antanas Gudonavichus.

Gudonavichius, Antanas Romualdas ; Kauno technologijos universitetas.

Journal of Technical Acoustics : East-European Acoustical Association. 1944, Vol. 1, nr. 4. p. 44-48.

ISSN: 0204-3505.

2
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Исследование процессов клинкерообразования при обжиге ангидритовых шихт : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / А. Гармуте ; Каунасский политехнический институт. Кафедра технологии силикатов.

Garmutė, Antanina, 1934-2011

Каунас, 1964. 152 lap. : iliustr. UDK: 666.942 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis148 )(GetIt)

3
Material Type:
Kelios versijos

4
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

К вопросу определения характеристик основных механических свойств стали методом вдавливания [rankraštis] : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / В.Ю. Жидонис ; Каунасский политехнический институт.

Židonis, Vilius, 1933-

Каунас, 1962. 166 lap. : iliustr. UDK: 669.14:620.17 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis98 )(GetIt)

5
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Исследование вектормера как измерителя комплексных сопротивлений [rankraštis] : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / И.И. Юшкис ; Каунасский политехнический институт.

Juškys, I.

Каунас, 1964. 183 lap. : iliustr. UDK: 621.317.7 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis132 )(GetIt)

6
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Исследование диаграмм циклического деформирования при растяжении-сжатии и сдвиге : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических работ / Миколас Антанович Даунис ; Каунасский политехнический институт.

Daunys, Mykolas, 1932-

Каунас, 1964. 134 lap. : iliustr. UDK: 539.38 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis118 )(GetIt)

7
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Kazlų Rūdos - Zapyškio komplekso durpių masės tyrimas ; Ežerėlių II masės savybių kitimas, kaipo klodo gilumos priklausomybė [rankraštis] : disertacija chemijos mokslų kandidato laipsniui gauti / J. Vidmantas ; Kauno Valstybinis universitetas. Organinės chemijos katedra.

Vidmantas, Jurgis, 1900-1993

Kaunas, 1947. 40 lap. : iliustr., žml. UDK: 622.331 (474.5) (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis1 )(GetIt)

8
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Kalkinių įtarpų ardančio veikimo keraminėje šukėje tyrimas [rankraštis] : disertacija technikos mokslų kandidato laipsniui įgyti / V. Jasiukevičius ; Kauno politechnikos institutas. Silikatų technologijos katedra.

Jasiukevičius, Vincas, 1915-1991

Kaunas, 1958. 121 lap. : iliustr. UDK: 666.3/.7 (043.3) ; UDK: 691.4 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis53 )(GetIt)

9
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Optinio ir mechaninio valkšnumo bei relaksacijos klausimu [rankraštis] : disertacija technikos mokslų kandidato laipsniui įgyti / J.P. Baušys ; Kauno politechnikos institutas. Statybinės mechanikos katedra.

Baušys, Jeronimas, 1929-1998

Kaunas, 1956. 226 lap. : iliustr., diagr. UDK: 539.376 (043.3) ; UDK: 539.434 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis35 )(GetIt)

10
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Apie aukštų pastatų ant tampraus ir tampraus-plastingo pagrindo pastovumą [rankraštis] : disertacija technikos mokslų kandidato laipsniui įgyti / B. Garmus ; Kauno politechnikos institutas. Statybinės mechanikos katedra.

Garmus, B.

Kaunas, 1958. 85 lap. : iliustr. UDK: 624.04 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis47 )(GetIt)

11
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Dur-aliuminio gardelės konstantos pareinamybė nuo geležies kiekio lydinyje [rankraštis] : disertacija mokslo kandidato laipsniui gauti / Juozas Šinkūnas ; Kauno Valstybinis universitetas. Technologijos fakultetas. Fizikos katedra.

Šinkūnas, Juozapas, 1912-1976

Kaunas, 1947. 32 lap. : iliustr. UDK: 548:53 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis2 )(GetIt)

12
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Kreidos mergelio išnaudojimo klausimu [rankraštis] : disertacija mokslų kandidato laipsniui gauti / Vladas Sližys ; Kauno Valstybinis Universitetas. Cheminės Technologijos Fakultetas. Neorganinės Technologijos katedra.

Sližys, Vladas

Kaunas, 1948. 125 lap. : iliustr., diagr. UDK: 666.9 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis7 )(GetIt)

13
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Sijyno (daugiaeilės bikonstrukcijos su tampriais skersiniais ryšiais) skaičiavimo ir konstruavimo klausimu [rankraštis] : disertacija technikos mokslų kandidato laipsniui įgyti / Ričardas Pesys ; Kauno Valstybinis Universitetas. Statybinės Mechanikos Katedra.

Pesys, Ričardas, 1908-1969

Kaunas, 1950. 222, 15 lap. : diagr. UDK: 624.072.2 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis16 )(GetIt)

14
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Kaprono tampriųjų savybių ir nuovargio klausimu [rankraštis] : disertacija technikos mokslų kandidato laipsniui įgyti / Algirdas Matukonis ; Kauno Valstybinis universitetas. Mechanikos fakultetas. Tekstilės technologijos katedra.

Matukonis, Algirdas, 1920-

Kaunas, 1950. 117, [13] lap. : iliustr. UDK: 677.494.675 (043.3) ; UDK: 677.017.4 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis20 )(GetIt)

15
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Mastelio faktoriaus tyrimo klausimu, atliekant plieno nuovargio bandymus [rankraštis] : disertacija technikos mokslų kandidato laipsniui įgyti / J.J. Slavėnas ; Kauno politechnikos institutas. Statybinės mechanikos katedra.

Slavėnas, Jurgis, 1924-

Kaunas, 1957. 223 lap. : iliustr. UDK: 669.14 (043.3) ; UDK: 620.17 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis32 )(GetIt)

16
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Plonų padengiančiųjų sluoksnių nustatymas X spinduliais [rankraštis] : disertacija fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsniui gauti / J.A. Trimonis ; Kauno politechnikos institutas. Fizikos katedra.

Trimonis, Juozas, 1912-1979

Kaunas, 1953. 97 lap. : iliustr. UDK: 539.216 (043.3) ; UDK: 620.179.152 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis69 )(GetIt)

17
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Naftalino eilės β-amino rūgščių sintezė ir jų tyrimas [rankraštis] : disertacija chemijos mokslų kandidato laipsniui įgyti / L. Ivaškevičienė ; Kauno politechnikos institutas. Bendrosios chemijos katedra.

Ivaškevičienė, Loreta, 1947-

Kaunas, 1964. 111 lap. : iliustr. UDK: 547.466 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis142 )(GetIt)

18
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Kai kurių organinių rūgščių druskų įtakos medienos delignifikacijos procesui tyrimai [rankraštis] : disertacija technikos mokslų kandidato laipsniui gauti / M. Stackevičius ; Kauno politechnikos instituto Organinės chemijos ir technologijos katedra.

Stackevičius, Mečislovas

Kaunas, 1964. 121 lap. : iliustr. UDK: 630.86 (043.3) ; UDK: 676.01 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis139 )(GetIt)

19
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

CaF 2 įtaka portlandcemento mineralų susidarymui 700-1200° temperatūrų intervale [rankraštis] : disertacija technikos mokslų kandidato laipsniui įgyti / J. Sabaliauskienė ; Kauno politechnikos institutas. Silikatų technologijos katedra.

Sabaliauskienė, Jūratė, 1931-

Kaunas, 1964. 88, [6] lap. : iliustr. UDK: 666.942.3 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis134 )(GetIt)

20
Material Type:
Knyga
Įrašyti į e. lentyną

Metalų mokslas [rankraštis] : metalurgijos ir metalografijos pagrindai, plieno terminis apdirbimas : [vadovėlis] / A. Novodvorskis ; [Kauno Valstybinis universitetas. Metalų technologijos katedra].

Novodvorskis, Andrius, 1909-1976.

Kaunas, 1948. 346 lap. : iliustr. UDK: 669.01 (043.3) ; UDK: 621.78 (043.3).

KTU Centrinė biblioteka  Fondai  (TDis6 )(GetIt)

rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

  • Ieškoma
  • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
  • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus