skip to main content
Žiūrėti užklausą: Rodyti rezultatus: Rodyti rezultatus:
rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page
Atrinkti
Patikslintas: tema: Innovation atsisakyti tikslinimo
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Leadership and creativity: is there a common psychological background for both?.

Almonaitienė, Junona Silvija ; Kauno technologijos universitetas.

Social Sciences = Socialiniai mokslai / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2013, nr. 2(80). p. 54-63.

ISSN: 1392-0758 ; DOI: 10.5755/j01.ss.80.2.4844.

Viso teksto dokumentas internete

2
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Corporate social responsibility as innovation: recent developments in Lithuania.

Vilkė, Rita ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and business = Ekonomika un uznēmējdarbība. Riga : RTU Press 2014, Vol. 26. p. 22-27.

ISSN: 1407-7337 ; DOI: 10.7250/eb.2014.029.

Viso teksto dokumentas internete

3
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Networks for innovative knowledge production in higher education: different approaches / Ruta Klimasauskiene.

Klimašauskienė, Rūta ; Kauno technologijos universitetas.

Education-line [elektroninis išteklius] : European Conference on Educational Research, University of Crete, 22-25 September 2004. Leeds : University of Leeds, 2004. p. [1-10].

Viso teksto dokumentas internete

4
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Evaluation of the impact of the global financial crisis on the innovative performance of Lithuanian industrial and service companies in the European Union context / Rytis Krusinskas, Ausrine Lakstutiene, Rasa Norvaisiene.

Krušinskas, Rytis ; Kauno technologijos universitetas. Lakštutienė, Aušrinė ; Kauno technologijos universitetas ; Norvaišienė, Rasa ; Kauno technologijos universitetas.

Journal of economics, business and management. Singapore : IACSIT Press 2015, Vol. 3, No. 11. p. 1013-1018.

ISSN: 2301-3567 ; DOI: 10.7763/JOEBM.2015.V3.326.

Viso teksto dokumentas internete

5
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Profesionalių paslaugų inovacijos: teoriniai požiūriai ir praktinės implikacijos.

Bagdonienė, Liudmila ; Kauno technologijos universitetas. Valkauskienė, Gintarė ; Kauno technologijos universitetas ; UAB Arionex LT.

Mokslas ir edukaciniai procesai = Science and process of education [elektroninis išteklius]. Biržų r. sav., Obelaukių k. : Sveikatingumo Institutas 2015, Nr. 1(20). p. 5-13.

ISSN: 2345-0681.

Viso teksto dokumentas internete

6
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Research on innovation development for residential real estate investment projects / Ala Daugeliene, Rimante, Verseckiene, Rasa, Apanaviciene.

Daugėlienė, Ala ; Kauno technologijos universitetas. Verseckienė, Rimantė ; Kauno technologijos universitetas ; Apanavičienė, Rasa ; Kauno technologijos universitetas.

SBE16 Hamburg : international conference on sustainable built environment strategies – stakeholders – success factors, 7-11 March 2016 : conference proceedings / ZEBAU – Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment, Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Hamburg : ZEBAU, 2016. p. 992-1001.

ISBN: 9783000522130 ; DOI: 10.5445/IR/1000051699.

Viso teksto dokumentas internete

7
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Evidence of innovation in Lithuanian low-tech sector: case study analysis.

Venckuvienė, Vitalija ; Kauno technologijos universitetas. Pridotkienė, Jūratė ; Kauno technologijos universitetas ; Laskienė, Daiva ; Kauno technologijos universitetas.

Procedia social and behavioral sciences : 19th international scientific conference economics and management 2014, ICEM-2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam : Elsevier 2014, vol. 156. p. 256-260.

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.11.185.

Viso teksto dokumentas internete

8
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Turizmo inovacijų taikymo Lietuvos turizmo versle prielaidos.

Vaškaitis, Edgaras ; Kauno technologijos universitetas. Armaitienė, Aušrinė ; Klaipėdos universitetas.

Tiltai = Bridges = Brücken / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla 2013, t. 65, Nr. 4. p. 19-35.

ISSN: 1392-3137.

Viso teksto dokumentas internete

9
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Verslo modelio inovacijos: tipologijos ir dimensijos vadybos teorijoje.

Kinderis, Remigijus ; Kauno technologijos universitetas. Jucevičius, Giedrius ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai. Vilnius : BMK leidykla 2013, nr. 1 (29). p. 84-95.

ISSN: 1648-9098.

Viso teksto dokumentas internete

10
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Challenges for reaching innovativeness in Lithuanian low-tech sector: case study.

Venckuvienė, Vitalija ; [[Venckuviene, Vitalija]] ; Kauno technologijos universitetas.

Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU 2014, Vol. 19, no. 2. p. 154-161.

ISSN: 1822-6515 ; DOI: 10.5755/j01.em.19.2.6966.

Viso teksto dokumentas internete

11
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Inovacijų plėtra nekilnojamojo turto investiciniuose projektuose.

Eselinaitė, Rimantė ; Kauno technologijos universitetas. Apanavičienė, Rasa ; Kauno technologijos universitetas.

Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas : Kauno technikos kolegija 2012, Nr. 2. p. 7-11.

ISSN: 2029-9303.

Viso teksto dokumentas internete

12
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Successful diffusion and adoption of innovation as a means to increase competitiveness of enterprises.

Banytė, Jūratė ; Kauno technologijos universitetas. Salickaitė, Rūta ; Kauno technologijos universitetas.

Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija 2008, no. 1(56). p. 48-56.

ISSN: 1392-2785.

Viso teksto dokumentas internete

13
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Internationalizational networks and firm performance: the mediating role of organizational learning and innovation / Lolita Jurksiene, Jurgita Giniuniene.

Jurkšienė, Lolita ; Kauno technologijos universitetas. Giniūnienė, Jurgita ; Kauno technologijos universitetas.

ECIE 2015 : proceedings of the 10th European conference on innovation and entrepreneurship, University of Genoa, Italy, 17-18 September 2015 / edited by R.P. Dameri, R. Garelli, M. Resta. Reading : ACPI, 2015. p. 341-348.

ISBN: 9781910810491.

Viso teksto dokumentas internete

14
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Dynamic capabilities, innovation and organizational learning: interrelations and impact on firm performance / Jurgita Giniuniene, Lolita Jurksiene.

Giniūnienė, Jurgita ; Kauno technologijos universitetas. Jurkšienė, Lolita ; Kauno technologijos universitetas.

Procedia social and behavioral sciences : 20th international scientific conference economics and management, ICEM-2015. Amsterdam : Elsevier 2015, vol. 213. p. 985-991.

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.515.

Viso teksto dokumentas internete

15
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Management problems of investment in technological innovation, using artificial neural network.

Krušinskas, Rytis ; Kauno technologijos universitetas. Benetytė, Raminta ; Kauno technologijos universitetas.

Procedia social and behavioral sciences : 20th international scientific conference economics and management 2015 (ICEM-2015). Amsterdam : Elsevier 2015, vol. 213. p. 442-447.

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.431.

Viso teksto dokumentas internete

16
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Accounting-based valuation of innovation: challenges and perspectives.

Dainienė, Rasa ; Kauno technologijos universitetas. Dagilienė, Lina ; Kauno technologijos universitetas.

Procedia social and behavioral sciences : 19th international scientific conference economics and management 2014, ICEM-2014, 23-25 April 2014, Riga, Latvia. Amsterdam : Elsevier 2014, vol. 156. p. 589-593.

ISSN: 1877-0428 ; DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.11.246.

Viso teksto dokumentas internete

17
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

The initiatives of corporate social responsibility as sources of innovations.

Navickas, Valentinas ; Kauno technologijos universitetas. Kontautienė, Rima ; Kauno technologijos universitetas.

Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika 2013, t. 14, Nr. 1. p. 27-34.

ISSN: 1648-0627 ; DOI: 10.3846/btp.2013.03.

Viso teksto dokumentas internete

18
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Inovatyvumas modernizuojant viešąjį valdymą: Baltijos šalių ir Danijos lyginamoji analizė.

Raipa, Alvydas ; Mykolo Romerio universitetas. Jurkšienė, Lolita ; Kauno technologijos universitetas.

Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Vilnius : BMK leidykla 2013, Nr. 3 (31). p. 22-32.

ISSN: 1648-9098.

Viso teksto dokumentas internete

19
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Innovative changes in a global public governance modernization process.

Raipa, Alvydas ; Mykolo Romerio universitetas. Jurkšienė, Lolita ; [[Jurksiene, Lolita]] ; Kauno technologijos universitetas.

Social Research = Socialiniai tyrimai : mokslo darbai / Šiaulių universitetas. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla 2013, nr. 4(33). p. 152-161.

ISSN: 1392-3110.

Viso teksto dokumentas internete

20
Material Type:
Straipsnis
Įrašyti į e. lentyną

Innovation process barriers in public sector: a comparative analysis in Lithuania and the European Union.

Raipa, Alvydas ; Mykolo Romerio universitetas. Giedraitytė, Vidmantė ; [[Giedraityte, Vidmante]] ; Kauno technologijos universitetas.

International journal of business and management Toronto : Canadian Center of Science and Education 2014, vol. 9, no. 10. p. 10-20.

ISSN: 1833-3850 ; DOI: 10.5539/ijbm.v9n10p10.

Viso teksto dokumentas internete

rezultatas(-ai) 1 2 3 4 5 next page

Individualizuokite paieškos rezultatus

  1. Keisti

Refine Search Results

Išplėsti paieškos rezultatus

  1.   

Atrinkti

  1. internete (78)

Prašome palaukti. Paieška gali užtrukti kelias minutes

  • Ieškoma
  • čiascope:(DBB01KTU),scope:(KTU01),scope:(KTU02),scope:(OCL02),scope:(OCL01),scope:(EBK01),scope:(EBK02),scope:(QKTU),scope:(QKTUASI),scope:(QKTUFEI),scope:(QKTUMI),scope:(YKTUMI),scope:(XKTUASI),scope:(YKTU),scope:(WKTU),scope:(WKTUASI),scope:(WKTUFEI),scope:(WKTUMI),scope:(XKTU),scope:(XKTUFEI),scope:(YKTUASI),scope:(YKTUFEI),scope:(XKTUMI),EbscoLocal,primo_central_multiple_fe
  • Sustabdyti paiešką ir peržiūrėti rezultatus